Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/48139
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Daukšytė, Jovita
Title: Языковые компетенции в контексте образования через всю жизнь
Other Title: Linguistic competencies in the context of life-long learning
Lingvistinės kompetencijos mokymosi visą gyvenimą kontekste
Is part of: Žmogus kalbos erdvėje: mokslinių straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2015, nr. 8
Extent: p. 41-51
Date: 2015
Keywords: Neformalus mokymasis;Mokymasis visą gyvenimą;Savaiminis mokymasis;Lingvistinė kompetencija;Informal education;Life-long learning;Linguistic competencies;Non-formal education
Abstract: Straipsnis nagrinėja lingvistinių kompetencijų, įsisavintų neoficialiais ir neformaliais būdais, vertinimo ir kreditavimo procesą, pasitelkiant rusų, kaip užsienio kalbos, pavyzdžius. Vertinimo aktualumas ir neoficialiuoju bei neformaliuoju būdu mokantis įgytų pasiekimų (kompetencijų) pripažinimas, kartu su vertinimo problemomis ir metodologijų pripažinimu vis dar kelia klausimų įvairiuose tarptautiniuose dokumentuose. Šio tipo vertinimu siekiama nustatyti, ar įgyta kompetencija gali būti vertinama kreditų sistemoje, naudojamoje formaliosiose institucijose. Kompetencijų, žinių ir įgūdžių, įsisavintų neoficialiais ir neformaliais būdais, vertinimas yra reikšmingas faktorius, įtraukiant individą į tęstinį mokymąsi visą gyvenimą. Savęs įsivertinimo ir savianalizės procesas skatina metakognityvinių kompetencijų tobulėjimą, t.y., aktyvina kritinio mąstymo, refleksijos ir gyvenimo patirčių analizavimo vystymąsi. Šie įgūdžiai, savo ruožtu, prisideda prie atsakomybės ugdymo bei asmenybės svarbos suvokimo. To pasėkoje, minėti įgūdžiai garantuoja sėkmę darbo rinkoje konkurencijos sąlygomis
The present article focuses on the analysis of the process of assessment and crediting of linguistic competencies acquired in informal and non-formal ways by looking into examples of Russian as a foreign language. The relevance of assessment and acknowledgement of achievements (competencies) attained in the process of informal and non-formal learning, as well as problems of assessment and acknowledgment methodologies have been under discussion in different international documents. This type of assessment is aimed at determining if the acquired competence can be evaluated in the system of crediting used by formal institutions. Assessment of competencies, knowledge and skills acquired in informal and non-formal ways is a very significant factor in including an individual in the process of continuous life-long learning. The process of self-evaluation and selfanalysis stimulates the development of metacognitive competencies, i.e. it activates the development of critical thinking, reflection and analysis of life experience. These skills, in turn, help to increase the sense of responsibility and the perception of personality value. As a result, the above mentioned skills act as a guarantee of success in the labour market under conditions of competition
Internet: http://www.khf.vu.lt/dokumentai/failai/katedru/uzsienio/Zmogus_kalbos__erdveje_2015.pdf
Affiliation(s): Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.69 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

132
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.