Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/48002
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Tikniūtė, Agnė;Milčiuvienė, Saulė
Title: Legal regulation of renewable energy market
Other Title: Atsinaujinančiųjų išteklių energijos rinkos teisinis reguliavimas
Is part of: Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, nr. 19(4)
Extent: p. 1495-1513
Date: 2012
Keywords: Atsinaujinantys energijos ištekliai;Europos Sąjunga;Kompetencija;Paramos schemos;Bendra rinka;Renewable energy sources;The European Union;Competence;Support measure;Single market
Abstract: Straipsnio tikslas yra ištirti, ar galiojantis Europos Sąjungos teisinis reguliavimas sudaro prielaidas energijos, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, bendros rinkos sukūrimui. Pagrindiniai straipsnio uždaviniai yra: nustatyti Europos Sąjungos kompetencijos apimtį atsinaujinančios energijos išteklių sektoriaus reguliavime; nustatyti Europos Sąjungos kompetencijos įgyvendinimo būdus bei valstybių narių nacionalinio reguliavimo įtaką iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintos energijos bendros rinkos sukūrimui. Pirma šio straipsnio dalis yra skirta nustatyti Europos Sąjungos kompetencijos apimtį atsinaujinančiųjų energijos išteklių sektoriuje. Nors pirmoji Europos Sąjungos direktyva dėl elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių skatinimo buvo priimta jau 2001 metais, tačiau tik Lisabonos sutartyje pirmą kartą buvo įtvirtintas specialus straipsnis, skirtas energetikos sektoriui. Iki Lisabonos sutarties atsinaujinančiųjų energijos išteklių sektorius buvo reguliuojamas remiantis straipsniais, numatančiais Europos Sąjungos kompetenciją tik aplinkos apsaugos srityje. Todėl po Lisabonos sutarties iš esmės pasikeitė teisinis pagrindas Europos Sąjungai reguliuoti atsinaujinančiųjų energijos išteklių sektorių. Antroji straipsnio dalis yra skirta Europos Sąjungos kompetencijos įgyvendinimo būdams. Nustatyta, kad atsinaujinančiųjų energijos išteklių sektorius yra reguliuojamas direktyvomis, taip pat svarbų vaidmenį atlieka Komisijos komunikatai, kuriuose nustatomi pagrindiniai tikslai ir veiklos kryptys. Antros dalies antrasis skyrius yra skiriamas atsinaujinančiųjų energijos išteklių skatinimo priemonių, naudojamų valstybėse narėse, analizei. [...]
The aim of this article is to address the regulatory framework as one of the key factors determining the success of creation of single market for renewable energy. No one could possibly argue that non-discriminative and consistent legal regulation plays a big role in the creation of a single market. Therefore, the question of legal capability to create the single market for renewable energy and the overall quality of present regulatory framework is at the centre of this article. Our objective is to analyse whether the single market for energy produced from renewable sources can be created under current legal regulation of the European Union Therefore, the first part of the article analyses the competence of the European Union to regulate the renewable energy sector and division of legislative powers between the Member States and the European Union. The goal of the first part is to answer the question whether the European Union has the competence to regulate renewable energy market. The second part of the article analyses the legal framework of measures for the promotion of renewable energy production used in each Member State. The goal of the second part of this article is to answer the question – whether all renewable energy producers are in equal competitive position, notwithstanding different legal frameworks of the Member States
Internet: http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/?l=188379
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas
Privatinės teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.17 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

83
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.