Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/47471
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Tamutienė, Ilona
Title: Prievarta prieš vyresnio amžiaus moteris Lietuvoje : prievartos atskleidimo perspektyva
Other Title: Abuse against older women in Lithuania: the perspective of abuse disclosure
Is part of: Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas, 2012, nr. 3(58)
Extent: p. 77-84
Date: 2012
Keywords: Prievarta;Vyresnio amžiaus moteris;Prievartos pasekmės;Prievartos paplitimas;Prievartos atskleidimas;Abuse;Older women;Consequences of abuse;Prevalence of abuse;Disclosure of abuse
Abstract: Tyrimo tikslas  – identifikuoti prievartą šeimoje patyrusių vyresnio amžiaus moterų elgseną prievartos atskleidimo kontekste. Medžiaga ir metodai. Tirtųjų kontingentą sudarė atsitiktiniu būdu atrinktos 515 vyresnio amžiaus moterų (vyresnių nei 60 metų), gyvenančių nuosavuose namų ūkiuose. Atranka rėmėsi teritoriniu metodu. Apklausta tiesioginiu apklausos būdu. Tyrimas atliktas 2010 m. kovo– balandžio mėn. Tyrimą atliko Socialinės informacijos centras. Tyrimo priemonė – standartizuotas klausimynas, apėmęs demografinius, prievartos formų, prievartos pasekmių, prievartos atskleidimo ir gyvenimo kokybės kintamuosius. Prievarta matuota naudojantis konflikto taktikos skale, gyvenimo kokybė – EUROHIS-QOL skale. Rezultatai. Nustatyta, kad kas penkta (21,8 proc.) vyresnio amžiaus moteris patiria vienos ar kelių formų prievartą. Daž- niausiai patiriama emocinė (17,8 proc.) ir finansinė (9,5 proc.) prievarta. Prievarta moterims dažniausiai sukėlė pykčio ir neapykantos jausmus (64,5 proc.), įtampą (61,7 proc.), miego sutrikimus (43,9 proc.), bejėgiškumo jausmą (43 proc.), neigiamai paveikė gyvenimo kokybę. Dauguma prievartą patyrusių vyresnio amžiaus moterų neatskleidė prievartos patyrimo fakto (75,7 proc.), nes netikėjo pagalbos veiksmingumu (70,1 proc.), abejojo įvykio rimtumu (68,4 proc.), nenorė- jo informuoti kitų asmenų (59,7 proc.), nenorėjo, kad skriaudikas pakliūtų į kalėjimą (30, 8 proc.), bijojo prievartautojo keršto (26,9 proc.). Pagalbos į oficialias institucijas dėl prievartos kreipėsi tik 13 moterų. Kad kreipimasis buvo naudingas, nurodė kas antra moteris (46,2 proc.). Išvados. Kas penkta vyresnio amžiaus moteris patiria prievartą. Tik kas septinta prievartą patyrusi moteris apie tai iš- drįsta prabilti. [...]
The aim of the study is to identify the behaviour of the abused older women in Lithuania in the context of abuse disclosure. Research methods. The target population was Lithuanian women older than 60 years who lived in private household. Sample size was n  =  515. The sample was drawn according to the territorial model. Women were interviewed using face-to-face method. The survey was carried out by the Social Information Centre on March and April, 2010. Research instrument was a standardised questionnaire, which covered socio-demographic variables, and variables of abuse, consequences of abuse, disclosure of abuse and quality of life. The abuse was measured according to the conflict tactics scale, quality of life  – according the EUROHIS-QOL. Results. Overall, 21.8 % of older women (60 +) living in private households have experienced some form of abuse. The most common forms were emotional abuse (17.8 %). and financial abuse (9.5 %). The most common consequences of abuse were anger & hatred (64.5 %), tension (61.7 %), sleeping difficulties or nightmares (43.9 %) and feelings of powerlessness (43 %). The abuse negatively affected the victims’ quality of life. The majority of abused older women did not disclose the fact of violence (75.7 %), because they distrusted that somebody would be able to do anything about the case (70.1 %), the thought of the incident was too trivial (68.4 %), did not want anyone to get involved (59.7 %), did not want the perpetrator to go to prison (30,8  %) or was afraid the perpetrator might revenge (26,9 %). Only 13 abused older women (2.3 %) sought help at the official agencies. Conclusions. One of five older women over 60 years of age has experienced abuse, but less than one of seven of them ever disclosed those incidents.[...]
Internet: http://www.hi.lt/images/Sv_3(58)_Tamutiene.pdf
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Viešojo administravimo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.19 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

174
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.