Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/47447
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Mažeikis, Gintautas
Title: Horror of beauty : altervention of new realities
Other Title: Grožio siaubas: naujų tikrovių altervencija
Is part of: Grožio fenomenas kulturoje / sudarytojai Rūta Brūzgienė, Algis Mickūnas, Agnieška Juzefovič, Elena Sakalauskaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012
Extent: p. 133-154
Date: 2012
Note: Recenzentai: Tomas Kačerauskas; Žydronė Kolevinskienė
Keywords: Grožio formos;Ideologinis grožis;Propaganda;Politinis teroras;Siaubas;Propaganda;Political terror;New beauty;Political beauty
ISBN: 9786094250521
Abstract: Straipsnyje siekiama parodyti teroro vaidmenį veikiant propagandai – instrumentui, atveriančiam naujas religines, nacionalines, klasines ar specifinių grupių grožio patirtis, taip pat prieštaravimus ar net psichikos traumas kaip tokių represinių veiksmų padarinius. Grožis straipsnyje aiškinamas kaip logocentrinis įkūnyto idealo efektas. Tačiau tai nereiškia, kad grožis negali būti kitoks nei logocentrinis. Vis dėlto mes nenagrinėjame kitų atvejų. Propagandos procese teroras yra naudojamas tam, kad formuotų tikslines subjekcijas (subjektyvų paklusimą) tam tikriems diskursams ar Logosui. Tam įtikinėjančios institucijos veikia individualią pasamonę (klasinius ar tautinius „instinktus“), kolektyvinius archetipus ir mitus, taip pat diskursyvų sąmoningumą, kad formuotų tikslingą socialinę tikrovę. Daugeliu atvejų viešasis siaubas yra papildomas estetinėmis substitucijomis (pakaitalais), kurios yra naujo politinio ar kultūrinio grožio ir naujų simbolinių organizacijų altervencija. Straipsnyje naujų estetinių organizacijų kūrimas ir veikla nagrinėjami vienu požiūriu: kaip tikslingas institucinis įtikinėjimas veikia vietos žmones. Pasak Gustavo Jungo, gąsdinantys archetipai ir susiję individualūs kompleksai redukuoja žmones į ikižmogišką būseną. Tačiau jis beveik netyrinėjo realios galios naudojimo politiniame procese, pavyzdžiui, šventosios inkvizicijos teismų, viešojo giljotinavimo, nacistinių koncentracijos stovyklų ar tai, kaip sovietinis NKVD kankino šimtus tūkstančių žmonių, neanalizavo Gulago sistemos ir prievartinio darbo stovyklų kaip masinės naujų simbolių įkūnijimo praktikų pavertimo jų gyvenimo dalimi, subjekto kūnu. Straipsnyje plėtojamas požiūris, kad simbolinis sąmoningumo procesas ir realios režimų praktikos yra vienodai reikšmingos aiškinant teroro vaidmenį propaguojant naujas grožio formas.[...]
The aim of the paper is to show the role of the terrifying in the propaganda process, as a means of the opening of new religious, national, class or specific group beauty experience, and contradictions and even psychic complexes, as consequences of such repressive activities. Beauty is interpreted as a logocentric effect of an embodied ideal. It does not mean that beauty could not be other than logocentric; however, we will not discuss other variations. The terrifying is used in the propaganda process to form expedient subjections of some discourses or Logos. For this purpose, institutional persuasion exploits internal individual unconsciousness (class or national instincts), collective archetypes or myths, and discursive consciousness in order to provide expected social reality. In many cases public horror is supplemented by aesthetic substitutions which are, in my opinion, altervention of new cultural or political beauty and aesthetic symbolical organizations. This article investigates the invention of new aesthetical organizations only through expedient institutional persuasion of local people. According to G. Jung, terrifying archetypes and related individual complexes reduce human beings to the pre-human condition. However, he did not research actual (or real examples ) use of power in political processes, in the Saint Inquisition trials, public Guillotine, Nazi concentration camps, Soviet NKVD’s tortures of hundreds of thousands of people, the Gulag system and forced labour camps as a mass system of embodiment of new symbols into life, into body of subjects. According to both analyses of the article, the symbolical process of consciousness and real practices of regimes are equally important for the analysis of the role of terror in propaganda processes of new forms of beauty.[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/47447
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.94 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

176
checked on Jan 16, 2021

Download(s)

22
checked on Jan 16, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.