Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/473
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Fuente, Aquilino A. Juan;Caldirola, Elena;Menéndez Ferreira, Raquel;Aquilina, María;Gutiérrez, Fueyo
Title: Smart mobility and smart learning for a new citizenship
Other Title: Išmanusis mobilumas ir išmanusis mokymasis naujajam pilietiškumui
Is part of: Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 2014, nr. 25, p. 202-216
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 2014
Keywords: Virtualus mobilumas;Išmanusis mokymasis;Naujasis pilietiškumas;Virtual mobility;Smart learning;New citizenship
Abstract: Studijų ir darbo internacionalizacija bei judumas yra esminės sąvokos, naudojamos aptariant globalizacijos iššūkius. Universitetai, įmonės ir studentai yra pagrindiniai šio scenarijaus veikėjai. Europos Komisija remia šiuos procesus, skatindama plačią ir struktūruotą politiką, orientuotą į tvarius sprendimus, pagrįstus naujų socialinių tinklų technologijų galiomis. Šiame straipsnyje yra pristatomos įvairių šios srities europinių projektų patirtys. Strategija Europa 2020, inicijuota Europos Komisijos 2010-aisiais metais, pabrėžia judumo mokymosi srityje reikalingumą, ypač akcentuojant tarptautinį judumą siekiant įgyti naujus gebėjimus. Vienas iš būdų realizuoti judumą mokymosi srityje yra fizinis studentų judumas. Tačiau šiuo metu daugelis studentų dėl socialinių, finansinių ir kitų priežasčių negali išvykti į užsienį. Be to, auganti Erasmus ir kitų tarptautinių mainų programų sėkmė taip pat atskleidė studentų poreikį gauti daugiau ir geresnės informacijos bei paramos prieš išvykstant į mainų programą, mainų programos metu ir jai pasibaigus. Virtualus mobilumas yra galima alternatyva ir papildymas fiziniam besimokančiųjų judumui. Todėl šiame straipsnyje yra analizuojamas virtualaus mobilumo, vykdomo akademinėse institucijose ir per tarptautines praktikas įmonėse teikiamas potencialas. Autoriai pateikia naudingos praktikos pavyzdžių ir rekomendacijų, kaip pasiekti visišką virtualaus mobilumo integraciją mūsų visuomenėje.
Mobility and internationalization of study and work experiences are keywords for facing the challenge of globalization. Universities, companies and students play paramount roles in such a scenario. The European Commission is pushing on these issues, and has promoted a wide and structured policy, focused on sustainable solutions, based on the powerful of new social networking technologies. This paper presents running experiences in this direction through various European projects. The Europe 2020 strategy, launched by the European commission in 2010, emphasizes the need for learning mobility, i.e. transnational mobility for the purpose of acquiring new skills. One way to realize learning mobility is physical student mobility. But, at the present, for a large number of students it is not possible to go abroad for social, financial or other reasons. Next to this, the growing success of Erasmus and other exchange programmes has revealed a need for students to get more and better guidance and support before, during and after their international experiences. A possible alternative and addition to physical mobility, in view of realizing the needed learning mobility, is virtual mobility. For these reasons, we will analyze the potential of virtual mobility from two approaches that go hand in hand: an academic one and one based on internships in companies. Bearing in mind these setbacks, we propose a series of good practices and actions aimed at the complete integration of Virtual Mobility into our society
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/473
https://hdl.handle.net/20.500.12259/473
Appears in Collections:Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos 2014, nr. 25

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.