Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/47236
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Informatika / Computer science (N009)
Author(s): Blužas, Juozas;Gargasas, Liudas;Vainoras, Alfonsas;Korsakas, Stasys;Kirmonas, Anatolijus;Ruseckas, Rimtautas;Miškinis, Vytenis;Blužaitė, Ina;Urbonavičienė, Gražina;Vaišnys, Rimas;Šimkevičius, Juozas;Tamošiūnaitė, Minija;Bastys, Algirdas;Meškauskas, Tadas;Matiukas, Arvydas
Title: Medicine and electronics : hearts and integrated circuits
Is part of: Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering = Электроника и электротехника. Kaunas : Technologija, 2000, Nr. 2(25)
Extent: p. 54-62
Date: 2000
Keywords: Kardiologija;Elektronika;Elektrokardiograma;Cardiology;Electronics;Electrocardiogram
Abstract: Straipsnis apžvelgia, kaip mikroelektronikos pažanga per paskutiniuosius dešimtmečius pakeitė kardiologijoje naudajamus tyrimo metodus. Akcentuojami elektro­kardiogra­mos analizės metodai. Integralinių schemų tobulėjimas bei greitų ir nebrangių kompiuterių atsiradimas padėjo sukrti naujus jutiklius, naujus instrumetus ir naujas sistemas, galinčias surinkti ir apdoroti apdoroti daugelį kartų daugiau elektro­kar­diogramų informacijos, nei prieš kelis dešimtmečius rankiniu būdu apdorodavo gydytojai. Kompiuterinių tinklų išsivystymas leido įgyvendinti telekardiologijos idėją – konsultacijas vykdyti per nuotolį, į kardiologijos centrus siunčiant ne ligonius, o tik jų elektrokardiogramas. Idėja Kauno kardiologijos institute buvo pradėta vystyti prieš tris dešimtmečius, tačiau tuomet nepaplito dėl blogos ryšių kokybės. Dabar atsirado technės galimybės kurti kardiologijos telekonsultacines sistemas, turinčias galimybę dirbti dialoginiame bei paketiniame režimuose. Telekonsultacines sistemas naudinga jungti su automatinės kardiogramų analizės sistemomis, kurios taip pat jau keletą dešimtmečių kuriamos ir tobulinamos Kauno kardiologijos institute. Jungtinės sistemos padėtų kardiologiniuose centruose kaupti diagnozei ir sveikatos apsaugos administravimui reikalingą statistiką. Duomenų surinkimo srityje sukurtos daugiataškių kardiogramų surinkimo sistemos, pajėgiančios išmatuoti virš šimto derivacijų, bei didelės skiraimosios gebos elektrokardiogramų surinkimo sistemos. Naujų duomenų srautas paskatino tobulinti siganlų apdorojimo metodus. Analizuojant didelės skiriamosiso gebos kardiogramas buvo patvirtinta vadinamųjų vėlyvųjų potencialų prognostinė reikšmė. Greta Furje analizės imta taikyti spektrotemporalinė bei vilnelių analizė. [...]
There is reviewed development of diagnostics of heart diseases during the last 20 years. It was proved that new methods of signal processing enable to diagnose heart diseases more precisely. [...]
Internet: http://internet.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/elektr/frames2_3_1_2_.html
http://internet.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/elektr/frames2_3_1_2_.html
Affiliation(s): Informatikos fakultetas
Kauno medicinos universiteto Kardiologijos institutas
Kauno technologijos universitetas
Taikomosios informatikos katedra
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml15.56 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

134
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.