Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/47213
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Gruodytė, Edita
Title: Narkotikų vartojimo kriminalizavimo poreikis ir tendencijos ES šiandieninės globalizacijos kontekste
Other Title: Demands for criminalization of drug usage and tendencies in EU in the context of globalization
Is part of: Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] = Security of society and public order : proceedings of scientific articles. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas, [T.] 3, 2010
Extent: p. 5-15
Date: 2010
Keywords: Narkotikai;Narkotikų vartojimas;Psichotropinių medžiagų vartojimas;Baudžiamoji atsakomybė;Kriminalizavimas;Drugs;Usage of narcotic drugs;Usage of psychotropic substances;Criminal liability;Criminalization
Abstract: Vienas tiesiogiai su globalizacija sietinas reiškinys, tai narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo ir su tuo susijusių kitų nusikalstamų veikų paplitimas pasaulyje. Lietuvoje numatyta administracinė atsakomybė už narkotikų vartojimą be gydytojo paskyrimo. Tuo tarpu už dalį tiesiogiai su narkotikų vartojimu susijusių veikų - narkotinių ir psichotropinių medžiagų įgijimą ir laikymą nedideliais kiekiais, įsigaliojus naujam baudžiamajam kodeksui, Lietuvoje nustatyta tiek baudžiamoji, tiek administracinė atsakomybė. Straipsnio autorė, analizuodama faktinę situaciją, susijusią su narkotikų vartojimu tiek pasaulyje, tiek ES atskirose valstybėse, tyrinėdama JT politiką šiuo klausimu bei galiojančių konvencijų nuostatas, gilindamasi į ES vykdomąją politiką bei valstybių narių įstatymus bei praktiką siekia atsakyti ar tikslinga ir kokiomis priemonėmis reglamentuoti narkotikų neteisėtą vartojimą ir su juo tiesiogiai susijusiais veikas- narkotikų laikymą ir turėjimą. Mokslinių tyrimų pagrindu daroma išvada, kad Lietuvoje pakaktų už narkotikų vartojimą ir jų laikymą ar turėjimą nedideliais kiekiais nustatyti administracinę atsakomybę
One of the impacts of globalization is the usage of narcotic drugs and psychotropic substances in the world and other directly related acts such as possession or purchase of drugs. Lithuanian foresees an administrative sanctions for consumption of narcotic drugs and psychotropic substances without a doctor prescription. While after inaction of new Lithuanian criminal code (in force from the 1st of May, 2003) for some directly with consumption related acts-possession or purchase of narcotic drugs and psychotropic substances in small amounts it is foreseen both criminal and administrative liability.[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/47213
Affiliation(s): Viešosios teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.