Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/47195
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vveinhardt, Jolita
Title: The diagnostics of mobbing as discrimination in employee relations aiming to improve the organizational climate in Lithuanian organizations
Other Title: Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose diagnozavimas siekiant gerinti Lietuvos organizacijų klimatą
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Kauno raj. : Akademija, 2010, Vol. 21(2)
Extent: p. 173-184
Date: 2010
Keywords: Mobingas;Diskriminacija;Darbuotojų santykiai;Organizacijos klimatas;Diagnozavimas;Mobbing;Discrimination;Employee relations;Organizational climate;Diagnostic
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama darbuotojų santykių disfunkcija pasireiškianti diskriminuojančiais mobingo veiksmais. Analizuojant socialinėje aplinkoje egzistuojančių prietarų, stereotipų įtaką darbuotojų elgsenai patikslinama ir praplečiama mobingo definicija. Mobingas kaip diskriminacija darbuotojų santykiuose traktuojamas kaip ilgalaikis, užpuolimų dažnumu ir puolimo trukme apibrėžiamas diskriminuojančio pobūdžio psichologinis teroras darbo aplinkoje, kuriuo aukai sukeliamas psichologinis diskomfortas, skausmas, neigiamai paveikiama jos socialinė, profesinė elgsena. Aptariamos reiškinio pasekmės aukai ir organizacijai, jos klimatui. Organizacijos klimatas analizuojamas kaip organizacijos kultūros dalis, išryškinama jo sandara. Konstatuojamas mobingo intensyvumo ir organizacijos klimato būklės sąryšis, analizuojama koreliacija tarp mobingo ir klimato dimensijų. Strapsnyje aparašomas sudarytas mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose gerinant Lietuvos organizacijų klimatą diagnozavimo modelis, leidžiantis įvertinti klimato būklę ir mobingo raišką pagal išskirtas dimensijas. Modelis apima organizacijos klimato būklės, mobingo diagnozavimo bei intervencijos metodų parinkimą. Modelis gali būti taikomas kaip universali priemonė nuolatiniam organizacijos klimato monitoringui. Empiriniu tyrimu, apklausiant skirtingų veiklos, viešojo ir privačiojo sektoriaus organizacijų respondentus, atskleista mobingo raiška organizacijose ir organizacijų klimato būklė. Patikrinamos iškeltos hipotezės. Pateikiami vadybiniai sprendimai mobingui kaip diskriminacijai darbuotojų santykiuose minimizuoti bei klimatui gerinti
The dysfunction of employee relations, which manifest in discriminating actions of mobbing is analyzed in the article. When analysing the influence of superstitions and stereotypes existing in social environment upon employees’ behaviour, the definition of mobbing is specified and expanded. The article presents the diagnostic model of mobbing as discrimination in employee relations in order to improve the climate of Lithuanian organizations, which allows estimating of the state of climate and the expression of mobbing according to distinguished dimensions. The formulated hypotheses have been checked. Managerial decisions for minimizing mobbing as discrimination in employees’ relations and improvement of climate are presented
Internet: http://vadyba.asu.lt/21/173.pdf
Affiliation(s): Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.