Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/471
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Costa, Nilza;Balula, Ana
Title: Virtual mobility and learning for PhD students of six European countries - students' programme evaluation
Other Title: Doktorantų virtualus mobilumas ir studijos šešiose Europos šalyse - studentų atliktas virtualaus mobilumo programos vertinimas
Is part of: Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 2014, nr. 25, p. 178-188
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 2014
Keywords: Virtualus mobilumas ir studijos;Aukštasis mokslas;Programos vertinimas;Bendrosios kompetencijos;Virtual mobility and learning;Higher education;Programme evaluation;Soft competences
Abstract: Šiame straipsnyje Erasmus intensyvioje programoje “Virtualus mobilumas ir studijos” dalyvavę dėstytojai pateikia studentų atlikto šios programos galutinio vertinimo rezultatų analizę, kurioje pristatomi svarbiausi studentų pasiekimai šioje programoje. Metodologiniu požiūriu tai yra žvalgomasis ir aprašomasis tyrimas, grindžiamas empiriniais duomenimis. Paskutiniame kontaktiniame užsiėmime programos kordinatorius paprašė studentų pateikti bendrą jų patirties dalyvaujant virtualaus mobilumo programoje vertinimą. Duomenys buvo surinkti in loco, t.y. kiekvienai student grupei parengiant plakatus ir nufilmuotus studentų pasisakymus. Ši medžiaga vėliau buvo analizuojama taikant turinio (content) analizės metodą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad pagrindinis virtualaus mobilumo programos tikslas – suteikti gebėjimus parengti ir įgyvendinti virtualaus mobilumo ir studijų kursą, pagrįstą šios srities teorijomis buvo sėkmingai įgyvendintas. Visų grupių atstovai taip pat nurodė keletą bendrųjų kompetencijų, kurių lavinimas buvo labai reikšminga dalyvavimo virtualaus mobilumo programoje patirties dalis ir kurios yra itin reikšmingos jų - studentų ir profesionalų lavinimuisi.
In this paper, the authors, as teachers of the Virtual Mobility and Learning ERASMUS Intensive Programme (VML–IP), put forward an analysis of the student’s final evaluation of the Programme as to the most important achievements they assume to have reached. In terms of methodology, this study has an exploratory and descriptive nature; hence, being based on empiric evidence. Thus, in the last face-to-face session, students were asked by the Programme’s coordination to present an overall evaluation of their experience in the VML–IP. Data were collected in loco, i.e. through the posters created by each group, as well as the video of the students’ oral presentations. They were later analysed using content analysis. The results unveil that, although the main goal was fulfilled – i.e. to be able to design and implement a course on a ‘Virtual Mobility and Learning’ topic underpinned by solid theoretical background in the area –, the fact is that every group also pointed out several soft competences as a very important part of their experiences, and crucial for their development as students and professionals.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/471
https://hdl.handle.net/20.500.12259/471
Appears in Collections:Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos 2014, nr. 25

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.