Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/46848
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Informatikos inžinerija / Informatics engineering (T007)
Author(s): Kibirkštis, Edmundas;Dabkevičius, Artūras;Ragulskis, Kazimieras;Miliūnas, Valdas;Bivainis, Vaidas;Ragulskis, Liutauras
Title: Multilayered polymeric film vibrations under un-symmetrical loading
Other Title: Daugiasluoksnės polimerinės plėvelės virpesiai esant nesimetriniam apkrovimui
Is part of: Mechanika. Kaunas : Technologija, 2012, T. 18, Nr. 5
Extent: p. 546-553
Date: 2012
Keywords: Multilayered polymeric film;Eigenmodes;Stresses;Vibrations;Load
Abstract: Apkrautos daugiasluoksnės polimerinės plėvelės virpesiai tirti skaitmeniškai, priimant, kad plėvelė sudaryta iš trijų sluoksnių. Viršutinis ir apatinis sluoksniai yra stan-dūs ir nesideformuoja skersine kryptimi, o vidinis sluoks-nis gali deformuotis šia kryptimi. Analizuojamos pirmos savosios formos ir pateikti grafiniai jų tyrimo rezultatai. Apkrautos daugiasluoksnės polimerinės medžiagos PET+POP+ŽTPE (PET+POP+ŽTPE žymi trisluoksnę me-džiagą, sudarytą iš PET – PoliEtileno Tereftalato, POP – POPieriaus ir ŽTPE – Žemo Tankio PoliEtileno) eksperi-mentai buvo atlikti žadinant šią medžiagą priverstiniais virpesiais. Pirmos savosios formos buvo gautos naudojant skaitmeninės raibumų fotografijos metodą ir buvo nustaty-ta, kad savosios formos kinta keičiant sužadinimo dažnį. Gauti skaitmeninių tyrimų rezultatai palyginti su eksperi-mentiniais. Gauti tyrimų rezultatai taikomi nustatant pakavi-mo medžiagų charakteristikas ir savybes
Vibrations of a loaded multilayered polymeric film have been investigated numerically by assuming that the film consists of three layers. The upper and lower lay-ers are stiff and do not deform in the transverse direction, while the internal layer can get deformed in that direction. The first eigenmodes are analysed and graphical findings of their investigation are presented. Experimental tests on the loaded multilayered polymeric material PET+PAP+LDPE (PET+PAP+LDPE denotes three-layered material made from PET – Poly-Ethylene Tereph-thalate, PAP – PAPer and LDPE – Low Density Poly-Ethylene) have been performed by exciting this material by forced vibrations. The first eigenmodes have been obtained by using the method of digital speckle photography, and it has been determined that eigenmodes change with the change of the excitation frequency. The obtained results of numerical investigations are compared with the experi-mental ones. The obtained study results are applied in deter-mining the characteristics and qualities of packaging mate-rials
Internet: http://mechanika.ktu.lt/index.php/Mech/article/view/2706/1973
https://doi.org/10.5755/j01.mech.18.5.2706
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.07 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

91
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.