Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/46830
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Budriūnaitė, Agnė
Title: Tikėjimo riteris – tarp egzistencializmo ir misticizmo. [I d.] : [pradžia nr. 61, pabaiga nr. 62]
Other Title: The knight of kaith – between existentialism and mysticism
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 61 (2009)
Extent: p. 31-42
Date: 2009
Keywords: Kierkegaardas;Tikėjimo riteris;Egzistencializmas;Misticizmas;Patirtis;Kierkegaard;The knight of faith;Existentialism;Mysticism;Experience
Abstract: Šiame straipsnyje gilinamasi į egzistencinės ir mistinės patirties panašumus bei skirtumus. Aptariama pagrindinė Søreno Kierkegaardo veikalo Baimė ir drebėjimas figūra – tikėjimo riteris, lyginamas su tikro tikinčiojo samprata misticizme (Zhuangzi, Nežinojimo debesyje ir Teresės Avilietės bei Mokytojo Eckharto tekstuose). Kritiškai įvertinamas paties Kierkegaardo santykis su misticizmu, atskleidžiant „misticizmo“ sampratos nevienareikšmiškumą ir Kierkegaardo stiliaus panašumą su mistikų tekstais. Egzistencializmo ir misticizmo sąsajos aptinkamos gyvenimą lemiančioje ir kasdienoje pasireiškiančioje patirtyje bei iš jos kylančiame patirtiniame žinojime. Svarbiausi egzistencializmo ir misticizmo skirtumai atskleidžiami analizuojant individo savimonės savitumą ir reikšmingumą, skirtingai pasirodančius tiek siekiant egzistencinės ar mistinės patirties, tiek ją išgyvenus. Šiuo straipsniu siekiama parodyti, kad mistinė patirtis ne prieštarauja egzistencinei patirčiai ir ne bando ją paneigti, o apima ją ir viršija taip, kaip egzistencinė patirtis apima ir viršija kasdienę patirtį
This paper investigates the similarities and differences of existential and mystical experience. The Knight of Faith, a main figure of Søren Kierkegaard’s Fear and Trembling, is compared with the concept of a man of faith in mysticism (Zhuangzi, The Cloud of Unknowing, the texts of Meister Eckhart and Teresa of Avila). The article estimates critically Kierkegaard’s relation to “mysticism”, reveals the ambiguity of the concept and draws an analogy between Kierkegaard’s and mystics’ style. The analogy between existentialism and mysticism is found in the central role of experience. Experience influences the person’s whole existence, manifests itself in everyday life and generates an experiential knowledge. The main differences between existentialism and mysticism are highlighted in an analysis of individual consciousness and its importance before an experience and after it. The research will show that the mystical experience neither contradicts nor negates existential experience, but embraces and transcends it as existential experience embraces and transcends the everyday experience
Internet: http://litlogos.eu/L61/Logos_61_031_042_Budriunaite.pdf
http://litlogos.eu/L61/Logos_61_031_042_Budriunaite.pdf
Affiliation(s): Filosofijos katedra
Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.89 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

134
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.