Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/46287
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Čiegis, Remigijus;Dilius, Aidas
Title: Ekonominio augimo poveikio darniam vystymuisi veretinimo sistemos
Other Title: Theoretical assessment systems of influence of economic growth to sustainable development
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai. Kauno raj. : Akademija, 2012, Vol. 4(33)
Extent: p. 21-32
Date: 2012
Keywords: Darnus vystymasis;Ekonominis augimas;Vertinimas;Rodikliai;Sustainable development;Economic growth;Assessment;Indicators
Abstract: Pastaruoju laikotarpiu spartus ekonomikos augimas sąlygojo vis intensyvesnį gamtos išteklių naudojimą ir aplinkos teršimą. Tapo akivaizdu, kad atėjo laikas iš esmės peržiūrėti visuomenės raidos prioritetus ir apsispręsti dėl tolimesnės visuomenės darnaus vystymosi krypties. Siekiant tirti ekonomikos vystymasi darnumo aspektu, kiekvienoje iš trijų darnaus vystymosi sričių srityje reikia išskirti pagrindinį veiksnį, kuriam toliau turi būti priskirti ir analizuojami papildomi darnaus vystymosi sričių kintamieji. Taigi straipsnyje teoriniu aspektu analizuojama ekonominio augimo poveikio darniam vystymuisi vertinimas. Remiantis sukaupta teorine ir praktine medžiaga, įvertinant ekonomikos teorijos ir darnaus vystymosi principus, jame analizuojamos darnaus vystimosi vertinimo sistemos. Tyrimo tikslas – teoriškai išanalizuoti pagrindines ekonominio augimo poveikio darniam vystymuisi vertinimo sistemas. Siekiant užsibrėžto tikslo, nustatomi pagrindinius ekonominio augimo poveikio darniam vystymuisi vertinimo sistemų analizės kriterijai ir teoriškai išanalizuoti atskirus ekonominio augimo poveikio darniam vystymuisi vertinimo rodiklius. Darbe naudojami mokslinės literatūros šaltinių analizės, sintezės, sisteminimo, lyginamosios analizės, loginės analizės metodai. Straipsnyje atlikta analizė pakankamai gerai parodė, kad ekonominio augimo poveikio darniam vystymuisi vertinimo sistemos turi apimti tris tarpusavyje glaudžiai susijusias darnaus vystymosi sritis: ekonominę, socialinę ir aplinkos, o problemų sprendimui naudotina fiskalinės politikos priemonė – mokesčiai
Main object of this research is systems of assessment of influence of economic growth to sustainable development. Main goal is theoretically to analyze main systems of assessment of influ-ence of economic growth to sustainable development: the pros and cons. In trying to achieve main goal main task should be resolved – to analyze most important systems of assessment of influence of economic growth to sustainable development by selected criteria. Analyzing economic growth, we must take into account environment (natural resources- natural capital, pollution), labour (people – human capital), man made capital – equipment and technological progress. This variables can de-pend from consumption and saving. In analysis was used sustainable development model, which coves three closely related sustainable development dimensions: economic, social and environmen-tal. Each of this dimensions has influence to other two dimensions. One of most important factors of economic growth is consumption (including energy consumption), from which depends invest-ments (saving). As consumption is related with level of unemployment and wages, the next part of paper offers an analysis of influence of the growth of production to social and environmental di-mensions. Analysis done in the paper quit well show, that systems of assessment of influence of economic growth to sustainable development must take in account three closely related dimensions: economic, social and environmental, and for problems solving can be used fiscal instrument – taxes
Internet: http://www.asu.lt/vadyb/lt/16170
Affiliation(s): Ekonomikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Šiaulių universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.18 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

90
checked on May 1, 2021

Download(s)

10
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.