Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/46283
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Bakanauskas, Arvydas Petras;Vanagienė, Vitalija
Title: Įmonių socialinės atsakomybės gairės stiprinant prekės ženklo reputaciją
Other Title: Guideline of company social responsibility enhancing brand reputation
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai. Kauno raj. : Akademija, 2012, Vol. 3(32)
Extent: p. 15-22
Date: 2012
Keywords: Imonių socialinė atsakomybė;Prekės ženklo reputacija;Corporate social responsibility;Brand reputation
Abstract: Pasaulinės darnaus vystymosi siekio nuostatos įpareigoja analizuoti įmonių socialinės atsa-komybės (toliau ĮSA) koncepciją, kurios kontekste svarbus įmonių įtraukimas siekti ĮSA, stiprinant prekės ženklo reputaciją. ĮSA gairės nukreiptos į įmonių prekės ženklų reputacijos stiprinimą, taip pat kolegialiai padedančias įgyvendinti ĮSA institucijas. Tyrimo tikslas – pateikti ĮSA gairių, stipri-nant prekės ženklo reputaciją modelį. Tyrimui atlikti naudoti bendrieji mokslinio tyrimo metodai: mokslinės literatūros lyginamoji analizė ir sintezė, loginė analizė, grafinis modeliavimas. Pritaikant ĮSA gairių modelį, stiprinant prekės ženklo reputaciją reikia atsižvelgti į šias pagrindines gaires: ĮSA skatinimą, skaidrumo užtikrinimą, ĮSA palaikymo politikos (priemonių, veiksnių) vystymą, pa-sitelkiant įmonių jungimąsi į klasterį/tinklą ir ĮSA pareigūno pareigybės įvedimą (specialistų su specifiniu (ĮSA vadybos) išsilavinimu poreikį)
Therefore, global guideline for seeking a regular development obliges to analyze conception of the companies social responsibility (hereinafter CSR) where it is very important to stimulate companies for seeking CSR enhancing reputation of brand name. CSR guideline is diverted to the enhancement of reputation of the brand name as well as institutions that may help to implement CSR. The aim of the research – to identify possible CSR guideline enhancing reputation of the brand name. The guidelines for applying model CSR to strengthen the brand's reputation be taken into account the following main lines: the promotion of CSR, ensuring transparency, support CSR policy (measures factors) development through mergers in the cluster / network and the introduction of CSR Officer (for professionals with specific (CSR management), educational needs)). To imple-ment this aim it was used general methods of scientific research for carrying out a research: com-parative analysis and synthesis of scientific literature, logic analysis and graphic modelling
Internet: http://www.asu.lt/vadyb/lt/16170
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.24 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

95
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.