Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/45994
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Marcinkevičienė, Rūta
Title: Criticism mitigating devices in English and Lithuanian academic rewies
Is part of: Language, diversity and integration in the enlarged EU: challenges and opportunities. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2006
Extent: p. 227-238
Date: 2006
Series/Report no.: (Regioninės studijos. 2)
Keywords: Mitigating devices;Criticism;Lithuania;Academic Rewies
ISBN: 9789955121893
Abstract: Straipsnyje analizuojama akademinės mokslinės recenzijos žanras, jo tipai, kritikos pateikimo ir jos sušvelninimo strategija, būdai bei priemonės. Paprastai recenziją sudaro trumpa recenzuojamos knygos ar straipsnio apžvalga ir jų kritinės analizė. Remiamasi Lingvistinių knygų recenzijų sąrašo (120 knygų 2000—2001 m.) ir maždaug 200 Vytauto Didžiojo universiteto bakalaurų ir magistrų darbų duomenimis. Pateikiamos kritikos pareiškimo Lingvistinių knygų recenzijose (kritikuojant tiesiogiai arba ne). Aptariama darbo analizės, kritikos kompensavimo (privalumų ir trūkumų suvienijimas, jų pateisinimas) bei vertinimo formulavimo, pateikimo problema. Lyginama su anglų kalbos recenzijų praktika ir daroma išvada, kad recenzijos iš esmės turi daug bendro, tačiau pastebimi ir skirtumai: lietuviškose recenzijose niekada neatsisakoma kritikos, retai pateikiamas pasiūlymas, dažnesnis nepagražintas atviras kritiškumas. Tai galima paaiškinti ir įprasto recenzijos modelio, nustatytų recenzijos reikalavimų laikymusi
The article analyzes the genre of academic research review, its types, strategies, and ways and means for presenting and mitigating criticism. Usually, review consists of a short reviewed book or article overview and its critical analysis. On the basis of a list of Lithuanian studies book reviews (120 books published in 2000—2001 m.) and data from around 200 Bachelors and Master theses from Vytautas Magnum University, the author presents types of criticism delivery (direct or indirect criticism) in reviews of Lithuanian studies books. The author discusses issues of work analysis, critical compensation (fusion of advantages and shortcomings, their justification) and formulation of a judgment, delivery of criticism. Comparisons are made with English language reviews and conclusion is drawn that reviews, in essence, have a lot of things in common, yet, differences also exist. Lithuanian reviews never omit criticism, one rarely comes across constructive suggestions, and more often critical attitude is expressed in a flat, open manner. One could attribute these features to a standard review model, set review requirements embraced by Lithuanian authors
Internet: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2006~ISSN_2029-2074.N_2.PG_227-238
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.26 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

146
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.