Use this url to cite publication: https://hdl.handle.net/20.500.12259/45806
Publication type
type::text::periodical::journal::contribution to journal::journal article::research article
Type of publication (PDB)
Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Title
Fizinę negalią turinčių asmenų saviveiksmingumo ir suvokiamos socialinės paramos sąsajos
Other Title
The relationship between self-efficacy and perceived social support in people with physical disabilities
Is part of
Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas, 2012, nr. 3(58)
Extent
p. 101-109
Publisher
Vilnius : Higienos institutas
Date Issued
2012
Is Referenced by
ISSN (of the container)
1392-2696
Other Identifier(s)
VDU02-000012610
Abstract
The aim of the study – to examine the relationship between self-efficacy and perceived social support in people with physical disabilities. Materials and methods. The study included 138 people with physical disability, aged 18–60. The respondents were asked to fill in anonymous questionnaire forms. Two questionnaires were used. Self-efficacy was assessed using a Self-Efficacy scale (Sherer, Maddux, Mercandante, Prentice- Dunn, Jacobs, Rogers, 1982) which contains two subscales measuring general self-efficacy and social self-efficacy. Perceived social support was assessed with a Social Support Behaviors scale, measuring five modes of social support (emotional support, socializing support, financial assistance, practical assistance and advice/guidance) of family and friends separately (Vaux, Riedel, Stewart, 1987). Results and conclusions. The results revealed that self-efficacy is related to perceived social support. Individuals who perceived themselves as having higher social support from family and friends reported higher scores of general and social self-efficacy compared to individuals who perceived lower social support. Higher general self-efficacy is related to higher scores of socializing support, greater financial support and higher scores of practical assistance from family. No modes of social support from friends were significant to general self efficacy. Higher social self-efficacy is related to higher scores of all five modes of social support from family and friends seperately.
Tyrimo tikslas – nustatyti fizinę negalią turinčių asmenų saviveiksmingumo ir socialinės paramos sąsajas. Medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 138 įvairią fizinę negalią turintys asmenys nuo 18 iki 60 metų amžiaus. Tyrime naudota anoniminė anketinė apklausa. Saviveiksmingumui įvertinti buvo naudojamas saviveiksmingumo klausimynas, kurį sudaro bendro ir socialinio saviveiksmingumo subskalės (Self-efficacy scale, M. Sherer, J. E. Maddux, B. Mercandante, S. Prentice-Dunn, B. Jacobs, R. W. Rogers, 1982). Socialinei paramai įvertinti buvo pasitelkiama socialinės paramos elgesio skalė (Social Support Behaviors scale, A. Vaux, S. Riedel, D. Stewart, 1987), matuojanti penkių tipų socialinę paramą (emocinę, socializuojančią, finansinę paramą, praktinę pagalbą ir patarimus / pamokymus), teikiamą šeimos ir draugų. Rezultatai ir išvados. Tyrimas atskleidė, kad tarp bendro ir socialinio saviveiksmingumo bei socialinės paramos, teikiamos šeimos ir draugų, yra reikšmingas ryšys. Fizinę negalią turinčių asmenų, suvokiančių didesnę socialinę paramą, tiek bendras, tiek socialinis saviveiksmingumas yra aukštesnis, palyginti su asmenimis, suvokiančiais mažesnę socialinę paramą. Aukštas bendras saviveiksmingumas yra susijęs su didesne šeimos teikiama socializuojančia ir finansine parama bei praktine pagalba. Tuo tarpu aukštas socialinis saviveiksmingumas yra susijęs su didesne šeimos ir draugų teikiama visų tipų socialine parama.
Bibliographic Details
26
Coverage Spatial
LT
Language
Lietuvių / Lithuanian (lt)