Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/45612
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Berkmanas, Tomas
Title: Teismų funkcija: lietuviškieji konstituciniai lūkesčiai ir šiuolaikinė teisinė mintis
Other Title: Judicial function: Lithuanian constitutional expectations and contemporary legal thought
Is part of: Viešosios teisės raida : de jure ir de facto problematika : mokslo studija / red. G Mesonis. Vilnius : MES, 2013
Extent: p. 45-65
Date: 2013
Keywords: Teismų funkcija;Viešoji teisė;Lietuvos Konstitucija;Suverenumas;Judicial function;Public law;Lithuanian Constitution;Martin Loughlin;Sovereignty
ISBN: 9786098087024
Abstract: Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2 straipsnis skelbia, kad "[s]uverenitetas priklauso Tautai". Jos 109 straipsnis teigia, kad, viena vertus, "[t]eisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo", kita vertus, "[t]eisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai". Kaip šis konstitucinis prieštaravimas ir poetika gali būti – jeigu iš viso gali būti – išaiškinti moderniosios teisinės minties kontekste ir kokia turėtų būti teismų funkcija šio aiškumo šviesoje? Kaip teisėjai vienu metu gali vykdyti teisingumą ir klausyti įstatymo, kuris pasirodytų esąs neteisingas? Ar gali suverenitetas ir, tam tikra prasme, jo išvestinis dalykas – teisė – iš tikrųjų kam nors priklausyti kaip kokia nors nuosavybė? Ar teisėjai vaidina kokį nors vaidmenį "suvereniteto" apraiškoje, ar, galbūt, čia nėra kame – net konstitucinės dramos forma – gauti vaidmens? Straipsnyje analizuojami iškelti klausimai šiuolaikinės teisinės minties kontekste (ypač daug dėmesio skiriama Martino Loughlino idėjoms) tokiu būdu persvarstant teismų funkciją viešosios teisės architektūroje
Article 2 of the Constitution of the Republic of Lithuania declares: "Sovereignty shall belong to the Nation". Article 109 states that, on the one hand, "when considering cases, judges shall obey only law", but, on the other hand, "justice shall be administered only by courts". How this constitutional controversy and poetics could be elucidated – if at all – in the context of the modern legal thought and what could be the function of the judiciary in the light of this lucidity? How could judges at the same time administer justice and obey law which might appear to be unjust? Can sovereignty and also, in some respects, its derivative – law – really belong to someone as a piece of property? Do the judges have any role in the phenomenon called “sovereignty” or, maybe, there is nothing to have the role in, even in the form of a constitutional drama? This paper lingers on the aforementioned issues in the context of the contemporary legal thought (with the special focus to the ideas of Martin Loughlin) this way rearticulating the role of the judiciary in the architecture of public law
Internet: http://ssrn.com/abstract=2319543
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.74 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

152
checked on Mar 4, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 4, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.