Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/45598
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Ruškus, Jonas;Kiaunytė, Asta
Title: Facing conflict : patterns of relationships amongst Lithuanian social workers in the workplace and the role of supervision
Other Title: Patiriant konfliktą: Lietuvos socialinių darbuotojų santykių modeliai darbo vietoje ir supervizijos vaidmuo
Is part of: European journal of social work. London : Routledge, 2013, Vol. 16, no. 5
Extent: p. 671-688
Date: 2013
Keywords: Socialinis darbuotojas;Konfliktas;Emocinės reakcijos;Supervizija;Lietuva;Social Worker;Conflict;Emotional Reactions;Supervision;Lithuania
Abstract: Straipsnyje analizuojamas Lietuvos socialinio darbo profesijos kompleksiškumas. Analizės tikslas yra identifikuoti Lietuvos socialinių darbuotojų santykių modelius patiriant konfliktus darbo vietoje. Tyrimo rezultatai rodo, kad socialinis darbas suponuoja nepastovumą, mobilumą, rizikas, tuo būdu konfliktus bei dalyvių emocinių reakcijų daugialypiškumą. Dėl socialinio darbo profesijos kompleksiškumo kyla įvairiausios profesinės rizikos ir konfliktai, suponuojantys tokias socialinio darbuotojo emocines reakcijas, kaip pyktis ir vengimas. Profesiniai konfliktai ir pokyčiai gali tapti teigiamų emocinių reakcijų šaltiniu, o taip pat ir organizacijos vystymosi motyvu. Lygiavertiškumu, atvirumu ir dalyvavimu pasižymintys profesiniai santykiai net ir esant pokyčiams ir konfliktams, gali determinuoti socialinio darbuotojo energiškumą, kūrybiškumą, entuziazmą. Konfliktams organizacijoje spręsti svarbi išorinė, metodologiškai pagrįsta, profesionali pagalba. Supervizija padeda, refleksuojant profesinį funkcionavimą, atpažinti santykių modelių susietumą patiriant konfliktus darbo vietoje
The complexity of the Lithuanian social work profession is analysed in this paper. The aim of the research presented is to identify the patterns of relationships that Lithuanian social workers develop in the workplace when facing conflict. The research findings suggest that social work presupposes instability, mobility, fluidity, risks and consequently conflict and multiple emotional reactions from those involved. The complexity of social work, evoking various professional risks and conflicts, anticipates emotional reactions from social workers, such as anger and avoidance. Professional conflict and change can become a resource of positive emotional reactions and a stimulus for the development of the organisation. Professional relationships that are based on equality, openness and participation, even in situation of change or conflict can cultivate energy, creativity and enthusiasm. For conflict within an organisation to be resolved, external support that is methodologically grounded and professional is needed. Supervision can help to recognise the interrelation of patterns of relationships in the workplace when facing conflict, through reflection on one’s professional functioning
Internet: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691457.2012.724386#.U84farflrX4
Affiliation(s): Klaipėdos universitetas
Socialinio darbo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

1
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

112
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.