Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/45571
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMotuzas, Alfonsas-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-06T21:06:38Z-
dc.date.available2018-10-06T21:06:38Z-
dc.date.issued2000-
dc.identifier.issn13920502-
dc.identifier.otherVDU02-000003461-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/45571-
dc.description.abstractLatvijoje vyraujanti religija – liuteronizmas. Pietvakarių Latvija ribojasi su Lietuvos etnografiniu regionu Žemaitija, kurios religinėje kultūroje katalikybė užima svarbią vietą. Žemaitijos ir pietvakarių Latvijos pasienyje gyvenančių žmonių dvasinę aplinką (laidotuvės, mirusiųjų minėjimai, vestuvės, krikštynos bei įvairūs suėjimai) praeityje ir šiandien sudaro įvairios apeigos, muzika, per šimtmečius nusistovėjusios tradicijos, kurios abi tautas vienijo. Bet yra dalykų, kurie jas skiria. Žemaitija garsi savo praeitimi, liaudies kultūra ir katalikiškais apeiginiais papročiais, kurie ryškiausiai atsiskleidžia apvaikštant Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelią, liaudies vadinamais Kalnais. Kilo klausimai: kaip susiformavo latvių pamaldumo tradicija Kalnai? Kas lėmė jų atsiradimą, jei apie kalvarijas ar kalvarijų tipo Kryžiaus kelią Latvijoje nėra duomenų? Kur glūdi šio pamaldumo ištakos? Darbo tikslas aptarti latvių ir lietuvių maldininkų Žemaičių Kalvarijos Kalnų apeiginių papročių panašumus ir skirtumus. Tyrimas atskleidė: 1. Istorinės aplinkybės, Katalikų Bažnyčios ir vadovų valia bei ekonominiai ryšiai lėmė tai, kad latvių katalikų diasporoje įsitvirtino Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio kultas. 2. Vienas pagrindinių nagrinėjamos problemos bendrųjų bruožų yra tas, kad apeiginiai papročiai atitinka liaudiškumo kriterijus, kaip žodinė perdavimo forma, anonimiškumas, ryšys su apeigomis bei kultu, kas ir lėmė šio pamaldumo ilgaamžiškumą. Mokslinė tyrimo analizė parodė, kad latvių ir lietuvių, ypač lietuvių (žemaičių) katalikus XX a. vienija (religine prasme) Žemaitijos šventovė – Žemaičių Kalvarija ir jos apeiginė kultūralt
dc.description.abstractThe predominating religion in Latvia is Lutheranism. There are Catholics in Livland and Courland. Courland borders on the Lithuanian ethnographical region, Samogitia, where Catholic religious culture is strong. The settled traditions and rituals of funerals, commemorations of the dead, weddings, christenings, and other meetings have been maintained in the Latvian and Samogitian spiritual surroundings near the borders of Samogitia and Latvia (Courland). This united the two nations, but there are things that have been separating them. Samogitia is famous for Catholic religious rituals, including the Samogitian Calvary Hills usually called "Hills". The visiting of the hills, saying prayers, singing religious hymns in the processions and funerals have been surrounded by various rituals. Researches on the Samogitian Calvary ritual customs, prayers, religious hymns, music has been carried out for more than 2 decades. While walking the Hills it was possible to meet and observe groups of pilgrims from Latvia more than once prompting the question about the piety of the Latvian people. What influenced the existence of this piety? There are no Calvaries or Crossways of the Calvary type in Latvia. What is the source of this piety? The aim of the work was to reveal the differences and similarities predominating in Samogitian Calvary ritual customs of the Latvian and Lithuanian pilgrims. The research showed: 1. The will of the Catholic Church and rulers as well as economic connections predetermined the formation of the Samogitian Calvary Crossway cult among Latvian Catholics. 2. One of the main problems, is that, all of them fit such criteria of folk art as the oral form of the information conveying, anonymity, connection within the rituals and cult. All these things predestined the longevity of this piety. The analyses of the scientific materials showed, that ritual connections among Catholic nations are strong and naturalen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 247-282-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofLietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. Vilnius : Lietuvių katalikų mokslo akademija., T. 17 (2000)-
dc.subjectŽemaičių Kalvarijoslt
dc.subjectKryžiaus keliailt
dc.subjectLietuvalt
dc.subjectLatvijalt
dc.subject.otherTeologija / Theology (H002)-
dc.titleLatvių ir lietuvių katalikų Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio apvaikščiojimo apeiginių papročių ypatumailt
dc.title.alternativeThe Peculiarities of the Ritual Customs of Latvian and Lithuanian Catholics Visiting Samogitian Calvary Hillsen
dc.typeStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)-
dcterms.bibliographicCitation42-
dc.date.updated2007-11-27T16:29Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "62076"}, "publisher": {"other": ["Lietuvių katalikų mokslo akademija."], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "issn": ["1392-0502"], "code": "S5", "subject": ["H002"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "H", "original": true, "pages": 36, "sheets": 2.571, "timestamp": "20071127162948.0", "account": {"year": 2000, "late": false}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0"}], "id": "6C8BBB2A7408639E9E8495932B321652", "lname": "Motuzas", "fname": "Alfonsas", "status": "0", "name": "Motuzas, Alfonsas"}]}-
local.typeS-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml8.63 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

160
checked on Jan 17, 2021

Download(s)

16
checked on Jan 17, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.