Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/45570
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Motuzas, Alfonsas
Title: Panemunės šermeninių psalmių muzika - Kaliningrado srities ir pietvakarių Lietuvos kultūrų sąlyčio fenomenas
Other Title: The Music of Fumeral Psalms of Panemune as the Phenomenon of Cultural Contact between Kaliningrad Region and South Western Lithuania
Is part of: Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla., 2000, nr. 1(10)
Extent: p. 61-72
Date: 2000
Keywords: Šermeninės psalmės;Panemunė;Kaliningrado sritis;Funeral psalms;Panemunė;Kaliningrad region
Abstract: Šio straipsnio tikslas - remiantis katalikų ir protestantų Bažnyčių istorijos, etnologijos bei etnomuzikologijos duomenimis nustatyti šių psalmių atsiradimo bei išplitimo Panemunėje priežastis; ištirti šiame regione giedamų psalmių ypatumus bei tradicijas; atskleisti jų sąsajas su grigališkojo choralo ir liaudies dainų melodika bei sąlytį su instrumentine muzika; parodyti, kad šios psalmės giedamos dar ir šiandien. Atlikta mokslinės medžiagos analizė leidžia teigti, kad Panemunės psalmės kaip Pridedamosios šermeninės pamaldos, nors ir nebeegzistuoja spausdintiniame Katalikų liturginiame maldyne bei slenka užmarštin religiniu aspektu, žodinės tradicijos dėka vienija Kaliningrado ir Lietuvos Katalikų Bažnyčias
The aim of the article is basing on the data from the History of Christian (catholic and protestant) Church ethnology and ethnomusicology to define the preconditions of their origin and spread, to research the particular features and traditions to reveal their connections with the Gregorian choral melodies of the folk songs and instrumental music, to show that these psalms have been sung till nowadays. The analysis of the scientific materials enables us to make a statement, that the Panemunė psalms as the additional funeral service, though they doesnot exist in the published catholic liturgic prayer book and are passing into oblivion however they unify Kaliningrad and Lithuanian Catholic Churches with the help of the oral Tradition in their religious aspect facet
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/45570
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.72 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

134
checked on Feb 9, 2020

Download(s)

12
checked on Feb 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.