Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/45071
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Brunevičiūtė, Raimonda;Večkienė, Nijolė Petronėlė
Title: Educology and languages for the educational development of medical studies
Other Title: Edukologija ir kalbos medicinos studijų edukaciniam tobulinimui
Is part of: Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas, T. 39, nr. 7 (2003)
Extent: p. 700-706
Date: 2003
Keywords: Edukologija;Kalbos;Bendrasis ugdymas;Aukštasis mokslas;Medicinos studijos;Educology;Languages;General education;Higher education;Medical studies
Abstract: Profesinio ugdymo procese bendrasis ugdymas realizuojamas nespecialybiniuose profesinio ugdymo užsiėmimuose, orientuojamas trimis kryptimis: pažintinės, individo ir socialinės bei profesinės kompetencijos ugdymas. Šiame straipsnyje nagrinėjamos medicinos studijų edukacinio tobulinimo galimybės edukologijos elektyviniame kurse, taip pat kalbų edukacinės galimybės siekiant bendrojo sveikatos priežiūros specialistų ugdymo tikslų, kuriuos lemia biomedicininių studijų pokyčiai, vykstantys tarp klasikinės tradicijos ir platesnio sveikatos supratimo šiuolaikinių tendencijų. Straipsnyje analizuojama, kuri edukologijos ir kalbų edukacinių krypčių išraiška geriausiai atskleidžiama biomedicinos studijose siekiant naujų tikslų. Sveikatos priežiūros specialistų profesinis ugdymas vyksta Kauno medicinos universitete, todėl šiame straipsnyje analizuojami duomenys, gauti stebint bendrąją humanitarinę raidą, t. y. analizuojant studijų programas ir studentų dinamiką elektyviniuose užsienio kalbų moduliuose 1997–2001 metais. Šiame straipsnyje taip pat išryškinama elektyvinio edukologijos kurso dinamika Kauno medicinos universiteto studijų programose. Pateikiamas studentų, pasirinkusių šį kursą 1999–2002 metais anketinės apklausos apibendrinimas. Remiantis teorine studijų programų analize ir anketinės apklausos duomenimis, galima daryti išvadą, kad biomedicinos studijose pastebimos šiuolaikiškėjimo tendencijos, atsiskleidžiančios siauros profesinės kompetencijos plėtros poreikį, šiuolaikinį profesinį ugdymą bei visavertės edukacijos realizavimą
In the process of professional education and training, general education that is realized in non-speciality curricula of professional education and training is oriented towards three directions: the development of cognitive competence, the development of the personal and social, as well as professional competence. The report discusses the possibilities for educational development in the elective course of educology as well as the educational possibilities of languages when striving to achieve the goals of the general education of the health professionals, which are conditioned by the change in biomedical studies in the context of the interaction between the classical tradition and contemporary tendencies oriented towards wider understanding of health. The report analyzes which expression of the educational directions of educology and of languages is best revealed in biomedical studies when striving to achieve new goals. The health professionals’ studies primarily take place at Kaunas University of Medicine, therefore in this article we present the data on the observation of the process of developing general humanitarian competence in the health professional, namely, the analysis of the curricula and student dynamics within the curricula of optional languages during the period of 1997 to 2001. We also clarify the dynamics of the elective course of educology in Kaunas University of Medicine curricula; finally, we generalize the results of the questionnaire-based inquiry of students who chose this elective course during 1999–2002. The theoretical analysis of the curricula and the results of the inquiry allow for making a conclusion on the modernization tendencies of biomedical studies, manifesting themselves through the need for the expansion of narrow professional competence, contemporary professional education, and the realization of well-rounded education
Internet: http://medicina.kmu.lt/0307/0307-13e.pdf
Affiliation(s): Kauno medicinos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.62 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.