Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/44814
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Dagytė, Ina
Title: Creative self-management : from designing a course to an innovattion offer for a business organization
Other Title: Kreatyvi savivadyba : nuo tikslinio kurso parengimo iki inovatyvaus pasiūlymo formuluotės verslo organizacijoje
Is part of: The dynamics of innovation spaces: bringing innovation to society : Proceeding of XIV Baltic Dynamics international conference, 30 September to 3 October, 2009, Vilnius. Vilnius : KTU regional Science Park, 2009
Extent: p. 1-14
Date: 2009
Keywords: Business organization;Creative self-management;Teaching;Training;Studying;Promotion of innovation
Abstract: Šiame darbe remiamasi teoriniais požiūriais, leidžiančiais pagrįsti į inovacijas orientuotos organizacijos vadybos integralumą, orientuojantis į interaktyvios vadybos ir kreatyvios savivadybos sinergiją. Darbo tikslasparengti ir integruoti kreatyvios savivadybos tikslus, retoriką ir procesus į pasirinktos organizacijos (organizacijų grupės) darbuotojų veiklų turinį, siekiant skatinti darbuotojų inovatyvumą ir gerinti jų gebėjimus šioje srityje. Atlikta tikslinė vadybinės literatūros srauto analizę, siekiant parengti autorinį kreatyvios savivadybos kursą. Taikyti bibliometriniai publikacijų identifikavimo ir publikacijų srauto analizės bei lyginimo ir formalizavimo metodai, autorės patirtis, tiriant mokslo ir verslo sąsajas. Parengtas kursas, aprėpiantis į 4 temų blokus sugrupuotas paskaitas, seminarus, kūrybines užduotis bei kontrolinius testus. Jis įdiegtas pasirinktoje logistikos organizacijoje.[...]
This study is based on theoretical approaches that could justify an innovation-oriented organization's management integrity, focusing on interactive management and interactive creative self-management synergy. The aim of the study - to develop and integrate goals of creative self-management, rhetoric and processes into the content of employees’ activities in the selected organization (groups of organizations). It is aimed to encourage workers’ innovation, improve their skills in this area. An analysis of the target management literature flow is carried out with the aim of preparing the copyright course of selfmanagement. Bibliometric publication identification methods are applied as well as the author’s experience in the field of exploration of the scientific and business links. The prepared course deals with grouped lectures, seminars, creative tasks and tests that are covered in 4 topic blocks. It is introduced in the selected logistics organization. While applying the profound interview method during the participation, the organization staff’s attitudes were disclosed regarding the independent innovative activity, their lack of competence. The correlation is identified concerning the results of the Siauliai logistics organizations’ survey. The major obstacles were identified which stipulate low staff innovation, insufficient self-motivation, narrow-minded professional views which is a result of lack of interest in recent scientific and professional literature, diverse practices in the qualification training, poor text-based communication and communication capabilities, etc. While applying the target consultations the employee groups’ defined and not defined motivation ideas were discerned and analyzed as well as the processes relating their presentation. According to a drawn-up model organization’s portfolio of innovative ideas is formed
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/44814
Affiliation(s): Viešosios komunikacijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.