Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/44726
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Stravinskienė, Vida
Title: Žemės ūkio sektoriaus būklės vertinimas darnaus vystymosi požiūriu
Other Title: Assessment of agricultural sector on sustainable development approach
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 18-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2012 m. gegužės 16-17 d., birželo 14-15 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2012, d. 2
Extent: p. 68-71
Date: 2012
Keywords: Žemės ūkis;ES žemės ūkio politika;Ekologinis ūkininkavimas;Darnus vystymasis;Agriculture;EU agricultural policy;Organic farming;Sustainable development
Abstract: Tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos žemės ūkio sektoriaus ypatybes, dabartinę situaciją ir ateities perspektyvas darnaus vystymosi požiūriu. Analizuojamos ekologinių ūkių atsiradimo prielaidos ir priežastys, nagrinėjama ES bendroji žemės ūkio politika, darnaus žemės ūkio vystymosi rodikliai, svarbiausios žemės ūkio sektoriaus ypatybės. Biodyzelino ir bioetanolio gamyba 2000–2010 m. išaugo dešimteriopai, o bioenergetiniams pasėliams skirtas plotas – apie 30 kartų. Dabar jie užima virš 5 % žemės ūkio naudmenų. Spartus augimas leidžia tikėtis, kad užsibrėžti ilgalaikiai tikslai bus įgyvendinti. Sertifikuoti ekologinės gamybos plotai išaugo iki 149096 ha, o ekologinės gamybos ūkių skaičius pasiekė 2668. Ekologinei gamybai naudojamas žemės plotas palyginti su visu žemės ūkio naudmenų plotu 2010 m. sudarė 5,3 %
The aim of research – to analyze the main characteristics, current situation and future of the agricultural sector for the sustainable development perspective. The assumptions and reasons for the occurrence of organic farms, the relevant EU common agricultural policy, indicators of sustainable agricultural development, an important agricultural properties are analyzed. Production of biodiesel and bioethanol have increased tenfold, and bio-energy crops in the area – about 30 times during 2000–2010. The areas now occupy over 5% of agricultural land. Rapid growth allows to expect that existing long-term objectives will be implemented. The certified areas of organic agriculture have increased until 149096 hectares and the number of organic farms reached 2668. The area used for organic production compared to the total agricultural land area consists of 5.3 % in 2010
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/44726
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

79
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.