Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/44424
Type of publication: Monografija / Monograph (K1a)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Cibulskas, Gintautas;Žydžiūnaitė, Vilma
Title: Lyderystės vystymosi mokykloje modelis : monografija
Extent: 246 p
Publishing data: Vilnius : ŠMM Švietimo aprūpinimo centras
Date: 2012
Note: Recenzentai: dr. Rita Dukynaitė (LR ŠMM); dr. Alfredas Chmieliauskas (ISM); dr. Eglė Katiliūtė (KTU)
Bibliogr. : p. 151-159
Keywords: Lyderystė;Lyderystės modeliai;Lyderystės stiliai;Mokyklų tobulinimas;Švietimas;Leadership;Leadership models;Leadership styles;Education;Development of the schools
ISBN: 9789955786573
Abstract: 2009 m. rugpjūčio 17 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras ir VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras” pasirašė konsultavimo paslaugų teikimo sutartį Nr. 1ESLL–1 dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamo projekto „Lyderių laikas“. Aštuntoji šio projekto darbo grupė šiame projekte atliko lyderystės mokykloje modelio aprašo sukūrimo veiklas pagal patvirtintą planą. Pagal techninę užduotį turėjo būti atlikta pažangių Lietuvos bei kitų šalių mokyklų vadovavimo ir lyderystės modelių analizė ir konceptualus pagrindimas; lyderystės sąlygų gerinimo šalies, steigėjo bei mokyklos lygmenimis prielaidos bei perspektyvos; numatytos karjeros mokykloje bei švietimo srityje sistemos gairės; parengti reikalingų teisės aktų projektai; sukurtas ir pateiktas lyderystės mokykloje modelio aprašas. Veiklos buvo atliekamos pagal patvirtintą šios grupės veiklos planą. Kuriant lyderystės mokykloje modelį (LMM) buvo taikomi įvairūs metodai, kurie leido užtikrinti maksimalų reikiamos informacijos ir ekspertų kompetencijos panaudojimą
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/44424
Affiliation(s): Edukologijos institutas
Kauno technologijos universitetas
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.64 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

214
checked on Nov 2, 2019

Download(s)

30
checked on Nov 2, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.