Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/44218
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Pukenis, Robertas
Title: Teologų misija šiandieniniame globalizuotame pasaulyje ir sekuliarizuotoje visuomenėje. [II d.] : [pradžia nr. 69, pabaiga nr. 70]
Other Title: The mission of today’s theologian in a globalized world and a secularized society
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2012, 70
Extent: p. 69-82
Date: 2012
Keywords: Teologai;Sekuliarizuota visuomenė;Globalizuotas pasaulis;Demokratija;Religija;Teisė;Theologians;Secularized society;Globalised world;Democracy;Religion;Law
Abstract: Šiame straipsnyje, remiantis teisiniu metodu, pabandyta suvokti, kaip plinta sekuliarizacija teisinėje valstybėje ir europos sąjungoje. autorius teigia, kad teisinė valstybė, kol nepažeidžia prigimtinių dėsnių šeimos, gyvybės klausimais, tol formuoja tik demokratiškai sveiką visuomenę. sekuliarizacija tai procesas, kai žmogus bando „išsivaduoti“ iš religinės įtakos visuomenėje, bet palieka religiją „privačiame kamputyje“. Autorius drąsiai teigia, kad pats aukščiausias išsivadavimas iš Dievo įtakos buvo nyčės filosofijoje, nužudžius Dievą. Šį filosofą perėmė Hitleris ir buvo europa „geriausiai išvaduota“ iš krikščioniškos įtakos milijonų žmonių mirtimi. straipsnyje gausiais istoriniais faktais pagrindžiama, kaip abi ideologijos, atmetusios Dievą – tai sovietinės Rusijos leninizmas-marksizmas – bendradarbiavo su nacizmu iki pat II pasaulinio karo. sekuliarizacija tam tikromis aplinkybėmis gali tapti labai pavojinga. tikėjimo atmetimas visuomenėje eina prie Dievo neigimo. Europos Sąjungos įstatymai šeimos, gyvybės ir religijos viešoje praktikoje kertasi su žmogaus laisvu apsisprendimu, eina prieš prigimtinę teisę. Straipsnyje atskleistas Šv. sosto požiūris į europos ateitį ir teologų misija globalizuotame pasaulyje
This article tries to perceive how secularization spreads in a legal state and in the european union. the author states that when a legal state begins to violate the life issues, the state ceases to form a democratically healthy society. secularization is a process in which a person tries to “escape” from religious influence in the society and to leave religion in “a private corner”. the author proves that the supreme escape from the influence of god used to be in the philosophy of nietzsche, when god was “killed.” this philosophy was espoused by Hitler, and europe was” liberated in the best way” from Christian influence by deaths of millions. by immense historical indicators the author proves how both atheistic ideologies of nazism and marxist-leninism cooperated until the very beginning of the second World War. in one word, secularization has no limits. secularization can become very dangerous in certain circumstances. the rejection of belief in a society inclines towards a denial of god. the laws of european union concerning the family, birth and religion already abuse the right of birth. the article tries to show the point of view of the Holy see in the future of the european union and the theologian’s mission in a globalized world
Internet: http://litlogos.eu/L70/Logos_70_069_082_Pukenis.pdf
http://litlogos.eu/L70/Logos_70_069_082_Pukenis.pdf
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Viešojo administravimo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.87 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

138
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.