Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/44104
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Leonavičienė, Aurelija
Title: R. Gary europietiško auklėjimo norminis vertimo ekvivalentiškumas
Other Title: Text normative translation equivalence of R.Garry's education europeenne
Is part of: Kalbos kultūra. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 83 (2010)
Extent: p. 257-274
Date: 2010
Keywords: Vertimo ekvivalentiškumas;Norminis vertimo ekvivalentiškumas;Semantika;Vertimo kalbos norma;Stiliaus norma;Vertimo transformacija;Estetinė komunikacija;Kalbos nominacija;Translation equivalence;Text normative translation equivalence;Semantics;Target language norm;Style norm;Aesthetic communication;Translation transformation;Nominative language differences
Abstract: Šiame straipsnyje nagrinėjamas R. Gary kūrinio „Éducation européenne“ vertimo į lietuvių kalbą „Europietiškas auklėjimas“ norminis ekvivalentiškumas, teoriškai aptariamas norminio ekvivalentiškumo santykis su bendruoju vertimo ekvivalentiškumu, tiriama, ar atskirų vertimo kalbos raiškos priemonių parinkimas neiškreipia turinio plano: kalbos vienetų semantikos, viso teksto semantinio turinio. Tiriamosios medžiagos duomenimis pagrįsta analizė leidžia tikslinti meninio vertimo norminio ekvivalentiškumo sampratą, rodo kalbos normos, realios vartosenos, individualiojo autoriaus stiliaus svarbą parenkant meninės kalbos priemones. Kiekybiškai aptartų ir į kelias grupes (leksikos, morfologijos ir sintaksės, stiliaus klaidas) suskirstytų tiriamosios medžiagos duomenų analizė ir lyginimas su originalo tekstu rodo vertimo teksto estetinės komunikacijos trūkumus, semantinio turinio iškraipymus, vertimo metodologijos netaikymą, neatsižvelgimą į skirtingą kalbų nominacijos, gramatinės sistemos pobūdį. Šiame straipsnyje aprašytas empiriniais duomenimis paremtas vertimo kalbos kokybės tyrimas verčia abejoti „Europietiško auklėjimo“ ekvivalentiškumu originalo tekstui, jo perteikimo tinkamumu vertimo kultūroje, naujoje komunikacinėje aplinkoje
Translation theories often bring up the issue of translation quality – the equivalence of the text. One type of text equivalence is text normative translation equivalence, which permits a judgement about the quality of the translation in the target language. This article offers a theoretical discussion of the relationship between normative equivalence and the overall equivalence of a translation followed by an examination of the normative equivalence of the Lithuanian language translation of R. Gary’s work, Éducation européenne. The analysis that is based on the data from the material under examination permits to assess more accurately the literary normative translation equivalence concept and highlight the actual use of language norms and the importance of considering the style of an individual author when selecting literary means in the target language. A quantitative and linguistic examination of the target language translation shows use of numerous errors in lexicon, morphology, syntax and style. The results of the analysis of the translation permits to conclude that there are deficiencies in aesthetic communication and a failure to apply translation methodology by not considering the different French and Lithuanian nominative differences and the nature of the grammatical system. The performed examination, which was based on empirical data, causes doubt regarding the equivalence of Europietiško auklėjimo to the original text [Éducation européenne] and the appropriateness of this work’s presentation in the culture of translation in the new communicative environment
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/44104
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Užsienio kalbų, lit. ir vert. s. katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

99
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.