Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/44098
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Pranaitytė, Giedrė
Title: Jungtinių Amerikos Valstijų kultūrinė diplomatija : esminiai principai, dabarties prioritetai ir ateities perspektyvos
Other Title: Cultural diplomacy of the United States : essential principles, current priorities and perspectives for the future
Is part of: Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose - 4 : socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos straipsnių rinkinys, 2014 m. lapkričio 7 d. Kaunas : Technologija, 2014
Extent: p. 94-100
Date: 2014
Keywords: Kultūrinė diplomatija;Esminiai principai;Galia;Jungtinės Amerikos Valstijos;Cultural diplomacy;Essential principles;Power;United States of America
Abstract: Kultūrinė diplomatija, kaip tarptautinių santykių fenomenas, jau keletą pastarųjų dešimtmečių yra tapusi viena svarbiausių diplomatinės veiklos sričių. JAV kultūrinės diplomatijos modelis – įdomus dėl liberalaus organizavimo stiliaus ir gero pasirengimo remtis privačiomis iniciatyvomis bei naudoti nevyriausybinius finansų išteklius, kad atsirastų galimybė parodyti geriausius amerikiečių kultūros pavyzdžius tarptautiniu lygiu. Giulio M. Gallarotti įžvalgos apie galios pasireiškimus platesniuose kultūrinės diplomatijos ir tarptautinių santykių kontekstuose tampa svarbios kaip teorinis mokslinio tyrimo pagrindas. JAV kultūrinė diplomatija patraukia dėmesį kaip veiklos sritis, glaudžiai susijusi su skirtingomis meninio, socialinio ir mokslinio bendradarbiavimo formomis. Be to, siekiama išanalizuoti buvusios JAV valstybės sekretorės Hillary R. Clinton suformuotą požiūrį į kultūrinę diplomatiją ir atskleisti, kaip santykiai su kitomis valstybėmis gerėja dėl naujai apibrėžtų Jungtinių Amerikos Valstijų kultūrinės diplomatijos principų praktinio taikymo. Esminiai amerikietiškosios kultūrinės diplomatijos principai aptariami, pabrėžiant praktinę jų svarbą, neretai pastebimą analizuojant JAV valstybės departamento sukurtas konkrečias programas arba kitas iniciatyvas, kurias skatina ir palaiko ambasados, privatūs fondai ar aktyvūs asmenys
Cultural diplomacy as a phenomenon of international relations has been one of the most significant domains of the diplomatic action for several decades. The model of American cultural diplomacy has always remained attractive due to a more liberal organizational style and a firm readiness to exploit private initiatives and non-governmental financial resources in order to showcase the best examples of American culture internationally. Theoretical insights developed by the American scholar Giulio M. Gallarotti concerning various manifestations of power in broader contexts have become important as a theoretical foundation for the current article. American cultural diplomacy draws much attention as an area of diplomatic action closely related to different forms of artistic, social and scientific cooperation. Besides, it is sought to examine the approach to cultural diplomacy proposed by the former Secretary of State Hillary R. Clinton and reveal in what ways the practical application of redefined principles of American cultural diplomacy as well as private initiatives add up to the improvement of relations with other countries. All five essential principles of American cultural diplomacy are discussed with a special emphasis placed on their practical application together with the assistance of programs developed by the U.S. Department of State as well as other initiatives started by the embassies, private foundations and active individuals
Internet: https://www.ebooks.ktu.lt/einfo/1341/tarpdisciplininis-diskursas-socialiniuose-moksluose-4-socialiniu-mokslu-doktorantu-ir-jaunuju-mokslininku-konferencijos-straipsniu-rinkinys/
Affiliation(s): Politologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

83
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.