Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/44083
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Štreimikis, Antanas;Kučiukas, Vilius;Tautkevičienė, Gintarė;Bloveščiūnienė, Lina
Title: Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) integravimas tarptautinėje erdvėje
Other Title: Integration of Lithuanian Academic Electronic Library (eLABa) on International Level
Is part of: Innovation and creativity in e-learning : international conference proceedings [Elektroninis išteklius], 20th of November, 2009, Kaunas. Kaunas : Kaunas university of technology, 2009
Extent: p. 1-8
Date: 2009
Keywords: OAI-PMH protokolas;Atvira prieiga;Atviros prieigos iniciatyva OAI;Talpyklos;Elektroniniai ištekliai;Mokslinė komunikacija;OAI-PMH protocol;Open access;Open Access Initiative OAI;Repositories;Electronic resources;Scholarly communication
ISBN: 9789955257363
Abstract: Atvira prieiga (AP) prie pasaulyje atliktų mokslinių tyrimų rezultatų sukuria prielaidas efektyvesnei mokslinei komunikacijai, naujoms žinioms kurti, skatina naujus mokslinius atradimus, mokslo ir ekonomikos progresą. Ilgus metus gyvavusi spausdintų mokslinių žurnalų leidyba dabartiniu metu nebetenkina mokslin÷s bendruomen÷s (mokslininkų, tyr÷jų, d÷stytojų, studentų ir kitų) narių poreikių. Nuolat did÷jančios (kasmet vidutiniškai 6,5 proc.) mokslinių žurnalų kainos sukūr÷ paradoksalią situaciją, kadangi prestižiniuose žurnaluose publikuoti mokslininkų straipsniai yra neprieinami institucijose, kuriose moksliniai tyrimai atlikti ir finansuoti. D÷l šios priežasties institucijos mokslininkų publikuoti straipsniai, konferencijų pranešimai, knygos, o taip pat nepublikuoti mokslo darbai, pvz., daktaro disertacijos ir jų santraukos, tyrimų ataskaitos, yra prad÷ti kaupti AP talpyklose, atveriant nemokamą ir neribojamą prieigą institucijos mokslininkams, d÷stytojams, tyr÷jams, studentams ir pasaulinei akademinei bendruomenei. Šio straipsnio tikslas – pristatyti Lietuvos akademinę elektroninę biblioteką (eLABa), veikiančią kaip nacionalinę jungtinę AP talpyklą, jos kūrimo tikslus ir integravimo į pasaulio ir Europos AP paieškos ir pateikimo sistemas praktiką ir naudą. Straipsnyje naudojami dokumentų ir duomenų analiz÷s metodai
In the article Lithuanian Academic Electronic Library (eLABa) as an open access (OA) national aggregated repository, its objectives, practice and benefits of its integration into the world and Europe scholarly communication system are presented. eLABa uses Fedora innovative software for repositories. Developed infrastructure enables to collect different types of higher education and research e-documents and to use the protocol for metadata harvesting (OAI-PMH) in three formats (OAI DC, OAI ETD-MS, MARCXML). eLABa is constantly supplied with new full-text documents. The biggest part of all documents is master thesis, doctoral dissertations and their summaries. There are a number of scientific articles from journals too. The growth of e-document number in other collections is not so fast. eLABa is registered in the world registries of OA repositories. Innovative and promising eLABa architecture is interoperable with other OA repositories projects around the world and Europe, such as the NDLTD, DRIVER, DART-Europe and PEER. Participation in the PEER project enables effective verification of technological solutions implemented in eLABa on international level. Participation in PEER project will enable to produce a new eLABa collection of peer-review scientific articles. This will ensure OA and expand eLABa opportunities for participation in the global OA initiative
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/44083
Affiliation(s): Biblioteka
Kauno technologijos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.49 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

164
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

12
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.