Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/439
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Kazlauskaitė, Sonata;Pauliukaitė, Daiva;Mulerčikas, Povilas;Survilienė, Elena;Valiuškaitė, Alma;Duchovskienė, Laisvūnė;Rasiukevičiūtė, Neringa
Title: Voratinklinės erkės (Tetranychus urticae) paplitimas ir kontrolė Naujosios Gvinėjos sprigėse (Impatiens hawkeri)
Other Title: Abundance and control of spider mite (Tetranychus urticae) on New guinea impatiens (Impatiens hawkeri)
Is part of: Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai = Scripta horti botanici universitatis Vytauti Magni. Kaunas, Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus leidykla, T. 19 (2015)
Extent: p. 31-40
Date: 2015
Note: (Online) ISSN 2345-0215
Keywords: Augalų apsauga;Voratinklinė erkė;Naujosios Gvinėjos sprigė;Plant protection;Two-spotted spider mite;New Guinea impatiens
Abstract: Tyrimai vyko 2012–2013 m. LAMMC SDI Augalų apsaugos laboratorijoje. Tyrimo objektas – Naujosios Gvinėjos sprigės hibridas ‘Paradise Coiba’. Tyrimų tikslas – nustatyti voratinklinės erkės paplitimą sprigėse, įvertinti insekticido Vertimec 018 EC (v. m. abamektinas) ir biologinio produkto Konflic poveikį kenkėjų prevencijai ir kontrolei. Nustatyta, kad voratinklinės erkės (Tetranychus urticae) plitimą stabdė ir, lyginant su kontroliniu variantu, jos gausumą esmingai mažino tiek insekticidas Vertimec 018 EC, tiek jo ir augalinio ekstrakto Konflic mišiniai. Geriausiai erkių plitimą stabdė Vertimec 018 EC 0,12 % + Konflic 0,2 % ir Vertimec 018 EC 0,12 % + Konflic 0,3 % mišiniai. Biologinis efektyvumas vidutiniškai siekė 79,9–96,5 %. Biologinio produkto Konflic panaudojimas didino insekticido Vertimec 018 EC veiksmingumą
The research was carried out at LRCAF IH Laboratory of Plant Protection in 2012-2013. New Guinea Impatiens hybrid ‘Coiba Paradise’ was the object of the study. The aim of this study was to determine the prevalence of spider mites in New Guinea Impatiens, to evaluate the efficiency of insecticide Vertimec 018 EC (i.e. abamectin) and bio-product Konflic against two-spotted spider mites in New Guinea impatiens, its effect on pest prevention and control. It was established that comparing with the control, the abundance of the pest had been substantially reduced by applying both insecticide Vertimec 018 EC alone and its mixtures with bio-product Konflic. However, the best results had been obtained by treatment of mixtures Vertimec 018 EC 0.12% + Konflic 0.2% and Vertimec 018 EC 0.12% + Konflic 0.3%. The average biological efficiency of 79.9 to 96.5% was reached. The application of bio-product Konflic increased the effect of the insecticide Vertimec 018 EC
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/439/1/ISSN2345-0215_2015_V_19.PG_31-40.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/439
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai 2015, [t.] 19

Files in This Item:
ISSN2345-0215_2015_V_19.PG_31-40.pdf153.49 kBAdobe PDFView/Open

Laisvai prieinamas internete

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

149
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

61
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.