Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/43859
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Bulota, Rytis
Title: Visuomeninės nuostatos ir (nepastebima) rezistencija Kaune vėlyvuoju sovietmečiu
Other Title: Social stances and (unobtrusive) resistance in Kaunas during the late Soviet period
Is part of: Sociologija. Mintis ir veiksmas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011, nr. 2(29)
Extent: p. 244-258
Date: 2011
Keywords: Vėlyvasis sovietmetis;Rezistencija;Kaunas;Kolektyvinė tapatybė;Sąjūdis;Socialiniai tinklai;Socialiniai judėjimai;Mobilizacija;Late Soviet period;Resistance;Kaunas;Collective identity;Social networks;Social movements;Mobilization
Abstract: Remiantis teoriniu H. Johnstono ir C. Mueller pasiūlytu nepastebimų opozicinių praktikų modeliu, straipsnyje siekiama aptarti, kokios buvo pagrindinės opozicinės laikysenos bei jų socialinė raiška Kaune vėlyvuoju sovietmečiu. Analizuojamu laikotarpiu okupuotoje Lietuvoje egzistavusioms esminėms opozicinėms visuomenės grupėms būdingas nesusitaikymas su esama situacija. Vieną socialiai atpažįstamo ir matomo ideologinio protesto formą atitiko tradicinėmis vertybėmis grįsti etnokultūriniai ir katalikiški sąjūdžiai, kitą – provakarietiškos subkultūros ar menininkų sambūriai. Nors šių grupių raiška leidžia jas analitiškai suvokti kaip svarbiausius rezistencijos židinius, stiprios neigiamos nuostatos sovietinio režimo atžvilgiu buvo išplitusios žymiai gausesniuose visuomenės sluoksniuose. Tokios visuomeninės nuostatos neįgijo akivaizdžių, deklaruotinų ar socialiai matomų opozicinių praktikų formos, tačiau jos prisidėjo prie Sąjūdžio, kaip socialinio judėjimo, sėkmės. Kadangi socialiniai judėjimai susiję su kolektyvine tapatybe ir jos įtvirtinimu arba išsaugojimu, straipsnyje atskleidžiama, kaip aptariamos opozicinės nuostatos kūrė socialinę terpę, leidusią atsirasti Sąjūdžio kolektyvinei tapatybei. Opozicinio konteksto egzistavimas leidžia paaiškinti sparčią Sąjūdžio kaip socialinio judėjimo mobilizaciją – praėjus vos trims savaitėms po susikūrimo, Sajūdžio demonstracijose dalyvavo dešimtys, o kiek vėliau – ir šimtai tūkstančių žmonių
This article deals with the main oppositional stances and their manifestations in Kaunas during the late Soviet period, employing the theoretical model of ‘unobtrusive practices of contention’ as formulated by H. Johnston and C. Mueller. During the analysed period the main oppositional groups in occupied Lithuania were of a rather non-conformist nature. One of the socially recognisable and visible forms of ideological protest was represented by ethno-cultural and Catholic movements, based on traditional values, another, by prowestern subcultures or artists’ gatherings. Even though the activities of these groups allow us to comprehend them analytically as the main hotbeds of resistance, strong negative stances towards the Soviet regime were widespread in the rest of society. Such stances didn’t acquire the form of evident, declarable or socially visible practices, yet they contributed to the success of Sąjūdis as a social movement. Social movements are largely connected with a collective identity and the securing or preservation of it. The oppositional stances discussed in the article grounded such a collective identity. Its existence provides an explanation of the rapid mobilisation of the movement – in just three weeks after its establishment in the rallies of Sąjūdis tens of thousands and very soon afterwards hundreds of thousands participated
Internet: http://www.ku.lt/wp-content/uploads/2013/05/2011-2-p.244-258.pdf
Affiliation(s): Regionistikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.