Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/43705
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Stravinskaitė, Kristė;Zybartaitė, Lina;Žukauskienė, Judita;Paulauskas, Algimantas;Kupčinskienė, Eugenija
Title: Mikrosatelitinių DNR pradmenų parinkimas Lietuvos bitinės sprigės (Impatiens glandulifera Royle) populiacijoms tirti
Other Title: Selection of microsatellite DNR primers for investigation of Lithuania populations of Himalayan balsam (Impatiens glandulifera Royle)
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 18-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2012 m. gegužės 16-17 d., birželo 14-15 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2012, d. 1
Extent: p. 132-134
Date: 2012
Keywords: Lietuvos bitinės sprigės;Augalų populiacijos;Polimorfinė DNR;Svetimkraščiai augalai;Himalayan balsam;Impatiens glandulifera Royle;Polymorphic DNA;Alien species;Plant populations;Invasive plants
Abstract: Bitinė sprigė (Impatiens glandulifera Royle) dėl greito prisitaikymo prie naujų augaviečių tapo invaziniu augalu beveik visoje Europoje. Daugelio mūsų kontinento valstybių šis augalas ištirtas morfologiniais, fiziologiniais, biocheminiais bei citologiniais, genetiniais ir molekuliniais aspektais. Lietuvoje nuodugnesnių bitinės sprigės šių krypčių tyrimų iki šiol neaprašyta. Darbo tikslas – parinkti mikrosatelitinės DNR žymenis Lietuvos bitinės sprigės populiacijų genetinei įvairovei vertinti. Panaudojus 6 mikrosatelitinius DNR žymenis išanalizuota 20 bitinės sprigės populiacijų (kiekvienoje po 15 individų), besiskiriančių geografine padėtimi arba augavietės ypatumais. Iš 7 tirtų mikrosatelitinės DNR pradmenų šeši (IGNSSR101/EF025990, IGNSSR104/EF025992, IGNSSR106/EF025993, IGNSSR203/EF025994, IGNSSR210/EF025995, IGNSSR240/ EF025997) buvo tinkami Lietuvos bitinės sprigės populiacijų tyrimams. Atskirų populiacijų polimorfizmas pagal mikrosatelitinius žymenis svyravo 0 iki 66,67 %, vidutinė reikšmė populiacijai prilygo 47,50 %. Mūsų rezultatai rodo, kad pasirinkti mikrosatelitiniai pradmenys labai tinka vertinti tarppopuliacinę įvairovę
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/43705
Affiliation(s): Biologijos katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.05 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.