Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/43635
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKarpavičius, Jonas-
dc.contributor.authorVarkulevičienė, Judita-
dc.contributor.authorGrajauskienė, Irena-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-06T20:31:12Z-
dc.date.available2018-10-06T20:31:12Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.issn18221823-
dc.identifier.otherVDU02-000007205-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/43635-
dc.description.abstractŠio darbo tyrimų objektai yra trijų poliantinių rožių (Rose polyantha) veislių: Katherine Zeimet, Perle Angevine ir Eulalia Berridge vasarinio ir rudeninio žydėjimo fenofazių kaita ir medžių: paprastojo kaštono (Aesculus hippocastanum L.), paprastojo uosio (Fraxinus excelsior L.), bei paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.). radialiojo prieaugio dinamikos. Tiriant nustatyta, kad poliantinių rožių vasarinio žydėjimo fenofazės labiausiai priklauso nuo pavasario (3–5 mėn.). bei pavasario pabaigos – vasaros pradžios (5–6 mėn.) vidutinių temperatūrų. Su krituliais rožių fenofazių kaitos ryšiai yra silpnesni. Silpnesni ryšiai ir su rudeninio žydėjimo fenofazėmis. Vienodžiausiai reaguoja visų trijų veislių tik rudeninio žydėjimo pradžia į kritulius. Į žiemos ir pavasario mėnesių neigiamai, o į pavasario pabaigos ir vasaros – teigiamai. Su tirtų medžių rūšių radialiuoju prieaugiu rožių fenofazių ryšiai taip pat skiriasi. Esminė šio skirtumo priežastis yra medžių augavietės sąlygos. Skirtingo hidrologinio režimo sąlygomis augantys tos pačios rūšies medžiai su rožių fenofazėmis dažnai turi net didesnius skirtumus, nei skirtingos medžių rūšys, augančios panašiose sąlygoselt
dc.description.abstractThe objects of this study – three cultivars of poliantic roses (Rose polyantha) ´Katherine Zeimet´, ´Perle Angevine´ and ´Eulalia Berridge´, their shifts in summery and autumnal flowering phenophases and the radial growth dynamics of Horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.), European ash (Fraxinus excelsior L.) and English oak (Quercus robur L.). It was established during the research that the phenophases of summery flowering poliantic roses depend mostly on average temperatures in spring (March-May) and end of spring– beginning of summer (May-June), while the links with precipitation are weaker. The relationships are weaker also with autumnal flowering phenophases. The most uniform response was found in the response of the beginning of autumnal flowering of investigated three cultivars to precipitation. The links of roses phenophases with the radial growth of investigated tree species differ also. The most substantial reason for this – site conditions of the tree growing. Trees from the same species growing in sites with a different hydrological regime shows even higher differences in the links with phenophases of the roses in comparison to different tree species growing in similar conditionsen
dc.description.sponsorshipAplinkos tyrimų centras-
dc.description.sponsorshipGėlininkystės kolekcijų sektorius-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 152-155-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofŽmogaus ir gamtos sauga : 15-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2009, D. 3-
dc.subjectPoliantinės rožėslt
dc.subjectFenofazėslt
dc.subjectRadialusis prieaugislt
dc.subjectPriklausomybėlt
dc.subjectPoliantic rosesen
dc.subjectPhenophasesen
dc.subjectRadial growthen
dc.subjectDependenceen
dc.subject.classificationStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)-
dc.subject.otherBotanika / Botany (N013)-
dc.titleThe relationships between flowering phenophases of poliantic roses and tree radial growthlt
dc.title.alternativePoliantinių rožių žydėjimo fenofazių ryšiai su medžių radialiuoju prieaugiuen
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation12-
dc.date.updated2019-10-14T09:14Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "7205"}, "publisher": {"other": ["Akademija"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "issn": ["1822-1823"], "code": "P1e", "subject": ["N013"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "N", "original": true, "pages": 4, "sheets": 0.286, "timestamp": "20191014091445.0", "account": {"year": 2009, "late": false}, "na": 3, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Aplinkos tyrimų centras", "id": "0105", "level": "2", "type": "cen", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "B8C6DE0B44AE2C8D6262F11985BDEF41", "lname": "Karpavičius", "fname": "Jonas", "status": "0", "name": "Karpavičius, Jonas"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Botanikos sodas", "id": "69", "level": "1", "type": "ins", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Ekspozicijų ir kolekcijų skyrius", "id": "6910", "level": "2", "type": "dep", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Gėlininkystės kolekcijų sektorius", "id": "6913", "level": "3", "type": "dep", "research": "1", "status": "0"}}}}], "id": "15B69F55C37120E34FFEFC301BE5C37F", "lname": "Varkulevičienė", "fname": "Judita", "status": "0", "name": "Varkulevičienė, Judita"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Botanikos sodas", "id": "69", "level": "1", "type": "ins", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Ekspozicijų ir kolekcijų skyrius", "id": "6910", "level": "2", "type": "dep", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Gėlininkystės kolekcijų sektorius", "id": "6913", "level": "3", "type": "dep", "research": "1", "status": "0"}}}}], "id": "EA3DB6FA29243A64C56055F51A900742", "lname": "Grajauskienė", "fname": "Irena", "status": "0", "name": "Grajauskienė, Irena"}]}-
local.typeP-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextNo Fulltext-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
crisitem.author.deptGėlininkystės kolekcijų sektorius-
crisitem.author.deptGėlininkystės kolekcijų sektorius-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

8
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.