Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/43635
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Botanika / Botany (N013)
Author(s): Karpavičius, Jonas;Varkulevičienė, Judita;Grajauskienė, Irena
Title: The relationships between flowering phenophases of poliantic roses and tree radial growth
Other Title: Poliantinių rožių žydėjimo fenofazių ryšiai su medžių radialiuoju prieaugiu
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 15-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2009, D. 3
Extent: p. 152-155
Date: 2009
Keywords: Poliantinės rožės;Fenofazės;Radialusis prieaugis;Priklausomybė;Poliantic roses;Phenophases;Radial growth;Dependence
Abstract: Šio darbo tyrimų objektai yra trijų poliantinių rožių (Rose polyantha) veislių: Katherine Zeimet, Perle Angevine ir Eulalia Berridge vasarinio ir rudeninio žydėjimo fenofazių kaita ir medžių: paprastojo kaštono (Aesculus hippocastanum L.), paprastojo uosio (Fraxinus excelsior L.), bei paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.). radialiojo prieaugio dinamikos. Tiriant nustatyta, kad poliantinių rožių vasarinio žydėjimo fenofazės labiausiai priklauso nuo pavasario (3–5 mėn.). bei pavasario pabaigos – vasaros pradžios (5–6 mėn.) vidutinių temperatūrų. Su krituliais rožių fenofazių kaitos ryšiai yra silpnesni. Silpnesni ryšiai ir su rudeninio žydėjimo fenofazėmis. Vienodžiausiai reaguoja visų trijų veislių tik rudeninio žydėjimo pradžia į kritulius. Į žiemos ir pavasario mėnesių neigiamai, o į pavasario pabaigos ir vasaros – teigiamai. Su tirtų medžių rūšių radialiuoju prieaugiu rožių fenofazių ryšiai taip pat skiriasi. Esminė šio skirtumo priežastis yra medžių augavietės sąlygos. Skirtingo hidrologinio režimo sąlygomis augantys tos pačios rūšies medžiai su rožių fenofazėmis dažnai turi net didesnius skirtumus, nei skirtingos medžių rūšys, augančios panašiose sąlygose
The objects of this study – three cultivars of poliantic roses (Rose polyantha) ´Katherine Zeimet´, ´Perle Angevine´ and ´Eulalia Berridge´, their shifts in summery and autumnal flowering phenophases and the radial growth dynamics of Horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.), European ash (Fraxinus excelsior L.) and English oak (Quercus robur L.). It was established during the research that the phenophases of summery flowering poliantic roses depend mostly on average temperatures in spring (March-May) and end of spring– beginning of summer (May-June), while the links with precipitation are weaker. The relationships are weaker also with autumnal flowering phenophases. The most uniform response was found in the response of the beginning of autumnal flowering of investigated three cultivars to precipitation. The links of roses phenophases with the radial growth of investigated tree species differ also. The most substantial reason for this – site conditions of the tree growing. Trees from the same species growing in sites with a different hydrological regime shows even higher differences in the links with phenophases of the roses in comparison to different tree species growing in similar conditions
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/43635
Affiliation(s): Aplinkos tyrimų centras
Gėlininkystės kolekcijų sektorius
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.