Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/43556
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Bukšnytė, Loreta
Title: Prisitaikymo mokykloje sunkumus patiriančio paauglio psichologinė charakteristika
Other Title: Psychological characteristics of teenager having adaptation difficulties at school
Is part of: Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2006, nr. 5(2)
Extent: p. 37-44
Date: 2006
Keywords: Prisitaikymo sunkumai;Adaptacija mokykloje;Asmenybės ypatumai;School adaptation;Adaptation difficulties;Personality peculiarities
Abstract: Geras asmens psichologinis socialinis prisitaikymas mūsų sudėtingo ir nuolat besikeičiančio gyvenimo sąlygomis yra svarbus gyvenimo kokybės rodiklis. Prisitaikymo sunkumai dažniausiai atsiskleidžia paauglystėje ir pasireiškia paauglio nesugebėjimu prisitaikyti prie mokyklos reikalavimų. Prisitaikymo sunkumų mokykloje rodikliai yra moksleivio nepažangumas, pamokų nelankymas, narkotikų, alkoholio vartojimas, nusikalstamas elgesys. Stipriausia paauglio nesugebėjimo prisitaikyti prie mokyklos reikalavimų išraiška yra moksleivio išėjimas iš mokyklos jos nebaigus. Šiame straipsnyje pristatomas tyrimas, kurio tikslas - išanalizuoti vyresniųjų klasių moksleivių asmenybės ypatumų ir prisitaikymo mokykloje sunkumų ryšį. Tyrimas, kuriame dalyvavo 15-kos Kauno miesto ben-drojo lavinimo mokyklų devintokai (15-16 metų paaugliai), vyko dviem etapais. Pirmame etape MMPI meto-dika ištirta 695 moksleiviai: 296 berniukai ir 399 mergaitės. Antrame etape buvo renkami duomenys apie iš-tirtų moksleivių prisitaikymą mokykloje (pažangumą, pamokų lankymą, išėjimą iš mokyklos dėl prisitaikymo problemų). Tyrimo rezultatai parodė, kad vyresnių klasių moksleivių (ir mergaičių, ir berniukų) prisitaikymo mokykloje sunkumai susiję su jų asmenybės ypatumais
Adaptation difficulties are usually revealed in adolescence and manifest themselves in inability to adapt to school requirements (Žukauskienė, Ignatavičienė, 2000; Glozman, Samoilova, 1999; Pstrong, 1990). The indicators of school adaptation difficulties are the schoolchild's academic failure, poor school attendance, use of drugs, alcohol, delinquent behaviour. The most vivid manifestation of adolescent inability to adapt to school requirements is the school dropout rate (Rupšienė, 2000; Gage, Berliner, 1994; Фрумин, 1993; Sagor, 1989). School adaptation problems are often related to schoolchildren's personality peculiarities. However, in Lithuania, the interrelationship of senior schoolchildren's personality peculiarities and school adaptation has been only scarcely analysed. The aim of this article is to analyse relationship between schoolchildren's personality peculiarities and school adaptation indicators (academic success, school attendance, school dropout). The research participants were the ninth form schoolchildren (15-16 years old adolescents) from 15 Kaunas secondary schools. 695 ninth form schoolchildren (296 boys and 399 girls) were researched. Research methods: Minnesota Multiphasic Personality Inventory for Adolescents (MAAPI-A) and information about school adaptation indicators (achievement, school attendance, pupils' dropout)
Internet: http://www.mruni.eu/upload/iblock/041/5_buksnyte.pdf
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas
Psichologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

133
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.