Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/43507
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Čiegis, Remigijus
Title: Darnaus žemės ūkio plėtra Lietuvoje
Other Title: Development of sustainable agriculture in Lithuania
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: research papers. Kauno raj. : Akademija, 2009, Vol. 16(1)
Extent: p. 30-37
Date: 2009
Keywords: Darnus vystymasis;Ekologinis ūkininkavimas;Ūkio raida;Žemės ūkis;Sustainable development;Development of economy;Agriculture;Sustainable agriculture
Abstract: Pagrindinė straipsnyje sprendžiama problema - žemės ūkio vystymasis Lietuvoje nėra pakankamai darnus, todėl būtina pereiti prie darnesnio žemės ūkio plėtojimo būdo. Straipsnio tikslas - apibendrinus žemės ūkio darnaus vystymosi procesą, pateikti jo tolesnės plėtros Lietuvoje galimybes. Straipsnio objektas - žemės ūkio darnus vystymasis ir jo skatinimo problemos. Straipsnyje taikyti metodai: sisteminė mokslinės literatūros analizė ir bendroji bei loginė analizė (siekiant apibrėžti žemės ūkio plėtros skatinimo ir darnaus vystymosi suderinamumo problemą), lyginimo ir apibendrinimo bei abstrakcijos metodai. Straipsnyje nagrinėjamas žemės ūkio raida darnumo aspektu. Remiantis sukaupta teorine ir praktine medžiaga, įvertinant aplinkos ekonomikos, strateginio valdymo ir darnaus vystymosi principus bei sistemas, nagrinėjamas žemės ūkio vertinimas darnumo požiūriu
The main problem of the article is that development of agriculture in Lithuania is not sustainable enough. Aim of the article was to evaluate the process of sustainable agriculture and to propose the possibilities of its improvement in Lithuania. Object of the article is sustainable development of agriculture and problems of its inducement. In the article were used this methods: a logic abstraction, which encompasses generalisations on economic and management theories and thoughts, theoretical systems analysis of the problems of sustainable agriculture, according to the conclusions and reasoning of scientists from other countries. The article evaluates the management of agriculture by sustainability aspect. According to the collected theoretical and practical material, the assessment of agriculture sustainablity from the viewpoint of principles and systems of environmental economics, strategical management and sustainable development are reviewed
Internet: http://vadyba.asu.lt/16/30.pdf
Affiliation(s): Ekonomikos katedra
Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.89 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

127
checked on May 1, 2021

Download(s)

14
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.