Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/43505
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Čiegis, Remigijus;Ramanauskienė, Jolita;Startienė, Gražina
Title: Theoretical reasoning of the use of indicators and indices for sustainable development assessment
Other Title: Rodiklių ir indeksų naudojimo įvertinti darnų vystymąsi teorinis pagrindimas
Is part of: Engineering economics = Inžinerinė ekonomika. Kaunas : Technologija, 2009, no. 3(63)
Extent: p. 33-40
Date: 2009
Keywords: Darnus vystymasis;Vertinimas;Indikatoriai;Indeksai;Sustainable development;Assessment;Indicators;Indexes
Abstract: Šiame darbe nagrinėjama rodiklių ir indeksų naudojimo įvertinti darnų vystimąsi teorinė problema. Šiam tikslui pasiekti išsamiai išanalizuota darnumo rodiklių ir indeksų samprata. Po šios analizės pateikti darnaus vystymosi rodiklių ir indeksų kūrimo metodologiniai principai. Darbe naudojama sisteminė mokslinės literatūros analizė, bendroji ir loginė analizė, taikomi lyginimo ir apibendrinimo metodai. Šiuo metu darnumo vertinimas yra išsamus, integruotas ir įžvalgus sprendimų priėmimo požiūris. Nežinant, kas yra darnumas, kur mes esame ar kur einame, mūsų ateitis tampa rizikingesnė. Todėl reikia aptarti darnumo rodiklius ir indikatorius, kurie turi išmatuoti žmogaus ir aplinkos sistemų bruožus, taip patprocesus, užtikrinančius jų tęstinumą ir funkcionalumą ateityje. Norint valdyti darnumą, visuomenei tenka suformuluoti aiškius ir išmatuojamus darnumo tikslus, kurie turi būti nuolat iš naujo svarstomi bei patikslinami. Laipsnis, kuriuo šie tikslai yra įgyvendinti, gali būti išmatuotas naudojant darnaus vystymosi indikatorius – apibrėžiamus ir išmatuojamus parametrus, kurių vertė ir kaitos kryptis rodo konkretaus regiono ekologinio, ekonominio ir socialinio stabilumo raidą.[...]
The problem of the use of indicators and indexes for the assessment of sustainable development is analyzed in the work. As the objectives, for this the concept Of sustainability indicators and indices is analyzed. Then the analysis of the concept of sustainable development is given. After this the analysis of the methodological principles of sustainability indicators and indices development is provided. The methods of systematic scientific literature analysis, general and logical analysis, comparison and generalization were used in the article. Sustainability assessment currently arises as comprehensive, integrated, and provident decision-making approach. Ignorance of sustainability turns our future into more risky one. Thus sustainability indicators and indices, which have to measure features and processes of human and environmental systems that should guarantee continuality and functionality, might be discussed. In order to manage sustainability, society has to formulate clear and measurable goals of sustainability that should be continuously revised and corrected The level, at which these goals are implemented, might be measured using sustainable development indicators, i.e. definable and measurable parameters, which show values and trends of development of ecologic, economic, and social stability of a particular region. Speaking about sustainability indicators, we should take into consideration the fact that any separate aggregated indicator does not foresee interchange among three main dimensions analysed in environmental economics: effectiveness, justice and sustainability. Perfect indicators are uncommon; therefore, their development in a general case involves methodological compromise among technical feasibility, public availability to use, and systemic consistency.[...]
Internet: http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/11642/6324
Affiliation(s): Ekonomikos katedra
Kauno technologijos universitetas
Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.2 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

60
checked on Apr 24, 2021

Page view(s)

92
checked on May 1, 2021

Download(s)

11
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.