Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/43440
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Malinauskienė, Oksana;Bukšnytė-Marmienė, Loreta
Title: Vyresniųjų paauglių depresijos simptomų, delinkventinio elgesio, savęs vertinimo ir šeimos aplinkos kintamųjų sąsajos
Other Title: Links between depression symptoms, delinquent behavior, self-esteem and family environment variables among adolescents
Is part of: Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : research papers. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014, Nr. 13(1)
Extent: p. 76-86
Date: 2014
Keywords: Emociniai ir elgesio sunkumai;Savęs vertinimas;Šeimos aplinka;Emotional and behavioral problems;Self-esteem;Family context
Abstract: Straipsnyje nagrinėjami vyresniųjų paauglių depresijos simptomų, delinkventinio elgesio, savęs vertinimo ir šeimos aplinkos ryšiai. Darbe naudojami tęstinio tyrimo „Politinės socializacijos raida nuo paauglystės iki jaunystės: piliečių politinio tapatumo formavimosi mechanizmai Lietuvoje“ duomenys. Tiriamųjų imtį sudarė 1978 15‒18 (M = 16,63; SD = 1,05) metų paaugliai (58,6 proc. merginų ir 41,4 proc. vaikinų). Tyrime naudotos trys individualaus konteksto skalės: Vaikų depresijos skalė (Faulstichir kt., 1986), Delinkvencijos skalė (Magnussonir kt., 1975; atnaujinta Kerr ir Stattin, 2003), Savęs vertinimo skalė (Rosenberg, 1965) bei penkios šeimos konteksto skalės: Kaltės primetimo skalė (Persson ir kt., 2004), Šilumos skalė (Trost ir kt., 2007), Prieraišumo paauglystėje skalė (West ir kt., 1998), Laisvės suteikimo skalė (StattinirKerr, 2000) bei Konstruktyvaus problemų sprendimo skalė (StattinirKerr, 2000). Rezultatų analizė atskleidė, kad savęs vertinimas paauglių depresijos simptomus leidžia geriau numatyti nei delinkventinį elgesį, o šeimos aplinkos kintamieji tiek depresijos simptomų, tiek delinkventinio elgesio prognozavimo galimybes pagerina
The article analyses associations between depression symptoms, delinquent behavior, selfesteem and family environment of adolescents. Thus, the purpose of this study is to identify associations between depression symptoms, delinquent behavior, self-esteem and family environment of adolescents. The used data is from longitudinal “Political Socialization from Adolescence to Young Adulthood: Mechanisms of Emergence of Citizens’ Identity in Lithuania” study. The sample consisted of 1978 subjects (1160 girls (58.6 percent) and 818 boys (41.4 percent)), aged 15-18 (M = 16.63, SD = 1.05). Three individual context scales were used in the study: Children’s Depression Scale (Faulstich et al., 1986), Delinquency scale (Magnusson et al., 1975; updated by Kerr and Statt, 2003), Rosenberg Self-esteem scale (Rosenberg, 1965), and the five scales of family context: Guilt induction scale (Persson et al., 2004), Emotional warmth scale (Trost et al., 2007), Attachment in Adolescence scale (West et al., 1998), Freedom-granting scale (Stattin and Kerr, 2000), Constructive problem solving scale (Stattin and Kerr, 2000). The results showed that self-esteem was negatively related to depression symptoms and was not related to delinquent behavior. It was found that parents’ emotional warmth, constructive problem solving and attachment to parents were negatively related, and guilt imputation of both parents was positively related to depression symptoms and delinquent behavior. Furthermore, freedom granting of father was negatively related and freedom granting of mother was positively related to delinquent behavior of adolescents
Internet: http://www.mruni.eu/upload/iblock/157/SD-14-13-1-07.pdf
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas, oksana@mruni.eu
Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.73 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

123
checked on May 1, 2021

Download(s)

15
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.