Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/43395
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Senvaitytė, Dalia
Title: Kai kurie metinių švenčių konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietuvoje
Other Title: Some contexts for the construction and actualization of annual holidays in Lithuania
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 81 (2014)
Extent: p. 137-147
Date: 2014
Keywords: Metinės šventės;Tradicija;Religija;Ideologija;Lietuva;Annual holidays;Identity;Tradition;Religion;Ideology;Lithuania
Abstract: Straipsnyje aptariami specifiniai istoriniai ir sociokultūriniai veiksniai, turėję reikšmingos įtakos modernioms tradicinėmis laikomoms metinių „lietuviškų“ švenčių sampratoms atsirasti. Pasitelkus teorinę socialinio konstruktyvizmo prieigą, aptariami metinių švenčių ir kai kurių jų dėmenų kūrėjai bei jų naudoti švenčių konstravimo bei populiarinimo būdai, švenčių sąsajos su lietuvišku tapatumu. Daugiausia dėmesio skiriama religijos ir politinės ideologijos vaidmeniui formuojant metinį kalendorių, suinstitucinant šventes bei ideologiškai motyvuojant. Daromos išvados, kad labiausiai šiuo metu Lietuvoje paplitusios „tradicinių lietuviškų“ metinių švenčių sampratos, atskiri švenčių elementai buvo kuriami XIX–XX a., procesas nenutrūksta ir šiandien. Krikš- čionybė lėmė tai, kad populiariausiomis lietuviškomis šventėmis tapo religinės šventės. Įvairūs istorijos eigoje buvę religijos varžymai iš dalies skatino katalikybę bei krikščioniškas šventes sieti su lietuviškumu. Specifinės lietuvių etninio identiteto kūrimosi aplinkybės drauge lėmė ir ikikrikščioniškosios tradicijos aktualizavimą, su šia tradicija susietų metinių švenčių motyvų kūrimą ir jų susiejimą su švenčių „tradiciškumu“
The article deals with the specific historical and sociocultural factors that contributed to the emergence of the modern concept of annual holidays that have become traditional in Lithuania. The article describes the accessing of the theoretical ideas of social constructionism, specific inventors of annual holidays and their components as well as the ways this invention was made. The main attention is given to the impact of religion and political ideology in the process of creation of ritual year and the institutionalization of holidays. The article concludes that the most popular contemporary “traditional Lithuanian” holidays and their separate elements were created in 19th-20th c. The process lasts up till now. Due to Christianity, most popular Lithuanian holidays are religious holidays. The different restraints of religion partly actuate the compliance of Catholicism and Christian feasts with the Lithuanianness. Specific circumstances connected with the process of the creation of Lithuanian ethnic identity determined the interconnection of the pre-Christian tradition with Lithuanianness. The creation of motives of annual holidays relates to this tradition too
Internet: http://litlogos.eu/L81/Logos_81_137_147_Senvaityte.pdf
Affiliation(s): Kultūrų studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.54 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

9
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.