Use this url to cite publication: https://hdl.handle.net/20.500.12259/43259
Publication type
type::text::periodical::journal::contribution to journal::journal article::research article
Type of publication (PDB)
Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Title
Tautinės savimonės ugdymas pasitelkiant reklamą : teorinis aspektas
Other Title
National consciousness development by applying advertisements : theoretical approach
Is part of
Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, T. 25, nr. 4, 2014
Extent
p. 221-230
Publisher
Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla
Date Issued
2014
ISSN (of the container)
0235-7186
WOS
WOS:000348333000001
Other Identifier(s)
VDU02-000016684
Abstract
As a result of globalization processes in the entire world, many countries feel concern about the task for protection of national identities as development of national consciousness. In scientific literature from many countries, the number of publications analyzing national identity, nationality, its protection, and national consciousness development is increasing. One of the factors that mostly affect contemporary society’s lifestyle and norms is advertising. Therefore, the question ‘How to develop national consciousness with the help of advertising?’ is analyzed theoretically in the article. As a result of scientific analysis and synthesis of theoretical findings, components of national identity and their structural relationships are determined; moreover, the possible usage of provided elements in the advertisements of national brands for national consciousness development is revealed.
Visą pasaulį apimančios globalizacijos procesų pasekmės paskatino daugelį pasaulio šalių susirūpinti tautinio tapatumo išsaugojimu ir tautinės savimonės ugdymu. Įvairių šalių mokslinėje literatūroje galima aptikti vis daugiau publikacijų tautinio tapatumo, tautiškumo, jo išsaugojimo ir tautinės savimonės ugdymo tematika. Vienas iš šiuolaikinės visuomenės gyvenimo būdą ir normas formuojančių veiksnių – reklama. Straipsnyje teoriniu lygmeniu nagrinėjamas klausimas – kaip ugdyti tautinę savimonę pasitelkiant reklamas? Atlikus mokslinės literatūros analizę ir sintezę nustatyti tautinio tapatumo komponentai ir struktūriniai ryšiai tarp jų, taip pat atskleistas galimas nustatytų elementų pritaikymas prekių ženklų reklamose ugdant tautinę savimonę.
Bibliographic Details
24
Coverage Spatial
LT
Language
Lietuvių / Lithuanian (lt)