Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/43215
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Aleknevičienė, Vilija;Aleknevičiūtė, Eglė
Title: Ūkių finasinių rodiklių lyginamoji analizė Eurpos Sąjungos šalyse
Other Title: Comparable analysis of financial ratios of farms in european unijon countries
Is part of: Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : septintosios tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Kaunas : Akademija, 2010, Nr. 1(7), 2010
Extent: p. 13-19
Date: 2010
Keywords: Trumpalaikis mokumas;Pelningumas;Stabilumas;Efektyvumas;ES;Ūkiai;Short-term solvency;Profitability;Stability;Efficiency;EU;Farms
Abstract: Straipsnyje pateikiami pagrindiniai ES šalių ūkių finansiniai rodikliai, atliekama jų lyginamoji analizė ir interpretacija finansų valdymo požiūriu. Toks tyrimas atliktas pirmą kartą. Jo mokslinis naujumas pasireiškia tiek metodologijoje (dėl žemės ūkio finansinių rodiklių skaičiavimo metodikos specifiškumo bei FADN duomenų ribotumo), tiek empiriniuose tyrimuose. Straipsnio autorės apskaičiavo keturiolika trumpalaikio mokumo, pelningumo, stabilumo ir efektyvumo rodiklių bei palygino juos skirtingų ES šalių ūkiuose. Tyrimo metu nustatyta labai didelė HS šalių ūkių finansinių rodiklių reikšmių sklaida. Straipsnyje pateikiamos didžiausios ir mažiausios finansinių rodiklių reikšmės, Lietuvos ūkių finansiniai rodikliai lyginami su vidutiniais ES ir Baltijos šalių ūkių rodikliais, argumentuojamos rodiklių reikšmės ir nurodomos galimos priežastys. Tyrimo rezultatais gali pasinaudoti Lietuvos ūkininkų ūkiai ir žemės ūkio bendrovės, valdydami finansus bei ES institucijos, formuodamos ES paramos žemės ūkiui politiką ir vertindamos šios paramos efektyvumą
The artiele presents the main financial ratios of EU countries' farms, their comparative analysis and interpretation from the financial management point of vievv. This study vvas carried out for the first time. Its scientific novelty asserts both in methodology (because of the specification of methodies used for calculating agricultural financial ratios and the limitations of the FADN data) and empirical studies. The authors calculated fourteen short-term solvency, profitability, stability and efficiency ratios and compared them in different EU countries' farms. The study shovved that there is a broad spread of financial ratios' values in EU countries' farms. There are the maximum and minimum financial ratios' values listed in this artiele. The Lithuanian farms' financial performance is compared \vith the average of EU and the Baltic countries' farms, the values are reasoned and the possible causes are exposed in the artiele. The study results are available for Lithuanian farmers and agricultural companies. lt is also useful for EU institutions when formulating EU agricultural policy and for assessing the effectiveness of support
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/43215
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.44 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on May 1, 2021

Download(s)

10
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.