Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/43148
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Rimkutė, Erika
Title: Gramatinė morfologinių samplaikų klasifikacija
Other Title: Grammatical Classification of Morphological Multiword Units
Is part of: Kalbų studijos = Studies about languages. Kaunas : Technologija, 2009, Nr. 14
Extent: p. 32-38
Date: 2009
Keywords: Morfologinės samplaikos;Morfologinė analizė;Sintaksinė analizė;Kalbos dalis;Kalbos fraziškumas
Abstract: Tiek lietuvių, tiek ir kitos kalbos yra fraziškos. Tai reiškia, kad kalbėdami renkamės ne atskirus žodžius, o tų žodžių junginius ar samplaikas. Šiame straipsnyje pateikta dažnai lietuvių kalboje vartojamų leksinių vienetų, atspindinčių kalbos fraziškumą, – morfologinių samplaikų – gramatinė klasifikacija. Morfologinės samplaikos – tai iš dviejų ar daugiau kaitomų ir nekaitomų kalbos dalių sudaryti stabiliai vartojami junginiai, sudarantys sintaksiškai ir semantiškai nedalomą vienetą. Morfologinės samplaikos suskirstytos atsižvelgiant į tai, kokių kalbos dalių funkciją atlieka. Jos suskirstytos į samplaikas, atliekančias prieveiksmių, prielinksnių, dalelyčių, jungtukų, jaustukų, ištiktukų funkcijas. Taip pat rasta samplaikinių įvardžių, kurie irgi laikomi mor- fologinėmis samplaikomis, ir tokių samplaikų, kurių negalima priskirti vienai kuriai nors kalbos daliai (jos vadinamos neidentifikuotomis morfologinėmis samplaikomis). Straipsnyje rašoma apie tai, kaip morfologinės samplaikos fiksuojamos žodynuose. Pastebėta, kad žodyne galima rasti nemažai morfologinių samplaikų, tačiau tik nedidelė jų dalis pateikta kaip atskiri antraštiniai žodžiai. Daugumą samplaikų žodyne galima rasti tarp pa- vyzdžių, iliustruojančių tam tikro žodžio vartoseną. Dėl šios priežasties žodyno naudotojams sunku rasti reika- lingas morfologines samplaikas. Priede pateiktas morfologinių samplaikų sąrašas, suskirstytas pagal morfologi- nių samplaikų atliekamą kalbos dalių funkciją, turėtų būti pravartus besimokantiems lietuvių kalbos, atliekant automatinę morfologinę ir sintaksinę lietuvių kalbos analizę, verčiant iš lietuvių kalbos ir į lietuvių kalbą
The article deals with morphological multiword units that are frequent in modern Lithuanian and reflect the phraseological tendency of the language. A comprehensive morphological classification of these lexical units is provided. Morphological multiword units are constantly used combinations that are made up of two or more inflective or non-inflective parts of speech and have a unified common meaning. Morphological multiword units are classified according to the part of speech function they perform in a sentence. They are subdivided into combinations that perform the functions of adverbs, prepositions, particles, conjunctions and exclamations. Complex pronouns that are considered as morphological multiword units, as well as multiword units that cannot be treated as any part of speech (they are called unidentified morphological multiword units) were also identified. The article also discusses the way morphological multiword units are recorded in dictionaries. It has been noticed, that a lot of morphological multiword units are included in dictionaries, but only a part of them is presented as separate dictionary entries. Most morphological multiword units can be found among the examples that illustrate the usage of a certain word. For this reason, dictionary users have difficulty in finding the necessary morphological multiword units. The list of morphological multiword units classified by the part of speech function is provided in the appendix. It should be useful to the learners of Lithuanian, in automatic morphological and syntactic analysis of the Lithuanian language and in translation to and from Lithuanian
Internet: http://www.kalbos.lt/archyvas3.html
Affiliation(s): Kompiuterinės lingvistikos centras
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.01 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.