Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/43138
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Jankūnaitė, Dovilė
Title: Nuo senatvės medikalizacijos link senatvės biomedikalizacijos?
Other Title: From medicalization of old age to biomedicalization of old age?
Is part of: Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work: academic papers. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014, nr. 13(2)
Extent: p. 154-166
Date: 2014
Keywords: Senatvė;Medikalizacija;Senatvė;Biomedikalizacija;Senatvė;Sveikatos priežiūra;Senatvė;Sąvokų sampratos analizė;Old age;Medicalization;Old age;Biomedicalization;Old age;Health care;Old age;Concept analysis
Abstract: Mokslinėje literatūroje vartojamos dvi iš pirmo žvilgsnio panašios sąvokos – medikalizacija ir biomedikalizacija. Kyla klausimai, ką reiškia kiekviena šių sąvokų? Kur yra kiekvienos jų vartojimo ribos? Kurią sąvoką tikslinga pasirinkti analizuojant senėjimo procesą? Medikalizacijos sąvoka yra geriau žinoma bei plačiai vartojama tiek sociologiniame, tiek biomedicininiame diskursuose. Įprastai šia sąvoka apibrėžiamas „procesas, kurio metu nemedicininio pobūdžio problemos apibūdinamos ligos ar sutrikimo terminais bei joms imamas taikyti medicininis gydymas“ (Conrad, 2007, p. 4). Mokslininkai atkreipė dėmesį į reikšmingus sveikatos priežiūros srityje praeito amžiaus paskutiniais dešimtmečiais, visų pirma Vakarų šalyse, įvykusius pokyčius (Clarke ir kt.,2003; Joyce, Mamo, 2006; Bell, Figert, 2010 ir kt.). Clarke ir jos kolegių (2003) teigimu, šie pokyčiai buvo tokie radikalūs, kad medikalizacijos teorinė apibrėžtis jų jau nebeaprėpia. Autorės 2003 metais pristatė biomedikalizacijos terminą kaip tinkamesnį bei išsamiau paaiškinantį XXI a. sveikatos priežiūros srityje vykstančius procesus. Šiame straipsnyje analizuojamos senatvės medikalizacijos bei senatvės biomedikalizacijos sąvokų sampratos, aptariami medikalizacijos bei biomedikalizacijos procesai ir juose veikiantys subjektai, taip pat nagrinėjami pagrindiniai sveikatos priežiūros srityje įvykę ir šią transformaciją nulėmę pokyčiai
In scientific literature, two concepts are used – medicalization and biomedicalization. There rises a question which of these concepts and when they should be used when old age is analyzed? Term medicalization is quite familiar and for many decades has been used in sociological and biomedical discourses. Conrad (2007, p. 4) defines medicalization as a “process by which nonmedical problems become defined and treated as medical problems, usually in terms of illness and disorders”. The first research examined medicalization of deviance: alcoholism, substance abuse, mental disability, etc. However, scientists identified that more and more humans conditions which have been considered as normal or natural became medicalized, and old age is one example of such alteration. The medicalization of old age manifests in various ways. First of all, old age itself and ageing process are defined as medical condition which should be treated (Estes and Binney, 1987; Weitz, 2010, Kaufman et al., 2004). Medicalization of old age manifests in attempts to control and to treat natural processes which take place in aging body: hormonal imbalances, flabby skin, boldness, graying hair, erectile dysfunction, etc. (Conrad, 2007; Marshall, 2007; Watkins, 2008). Physicians, pharmacists and ageing people themselves actively try to find cure or be cured from ageing “disease”; a wide spectrum of preparations, supplements, cosmetics and drugs are offered in purpose to do so. Scientists (Clarke et al., 2003; Joyce and Mamo, 2006; Maturo, 2012; Bell and Figert, 2010) noticed changes which have emerged in health care sector firstly in Western countries since the end of last century and argued that medicalization concept and medicalization theoretical framework is not adequate to explain all of these changes. Thus, a new concept was introduced. [...]
Internet: http://www.mruni.eu/upload/iblock/2fe/SD-14-13-2-03.pdf
Affiliation(s): Socialinio darbo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

390
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

44
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.