Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/43062
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Biochemija / Biochemistry (N004);Medicina / Medicine (M001)
Author(s): Čeksterytė, Violeta;Balžekas, Jonas;Kaškonienė, Vilma
Title: Sočiųjų ir nesočiųjų riebalų rūgščių sudėtis bičių duonelėje, sumaišytoje su medumi
Other Title: Saturated and polyunsaturated fatty acids in bee bread mixed with honey
Is part of: Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : "Sveikata", T. 19, nr. 5 (2009)
Extent: p. 2628-2631
Date: 2009
Keywords: Bičių duonelės medaus mišinys;Riebalų rūgštys;Žiedadulkės;Mixture of bee bread and honey;Fatty acids;Pollen
Abstract: Bičių duonelës medaus mišinyje (1:1) nustatyta žiedadulkių sudëtis ir riebalų rûgštys. Dujiniu chromatografu GC-2010 SHIMADZU identifikuota 21 riebalø rûgðèiø, ið kuriø 9 buvo soèiosios, kitos – polinesoèiosios. Polinesoèiosios riebalø rûgðtys buvo ávairios struktûros, ið kuriø svarbiausios þmoniø mitybai nepakeièiamos ω- 3 ir ω-6, identifikuotos visuose bièiø duonelës, sumaiðytos su medumi, mëginiuose. Daugiausia ω-3 struktûros α-linoleno rûgðties (12,62 %) nustatyta bièiø duonelës-medaus miðinyje (1:1), kuriame buvo daugiausia rapsø þiedadulkiø – 79,1 %. Vidutinis soèiøjø ir nesoèiøjø riebalø rûgðèiø kiekis bièiø duonelës-medaus miðinyje variavo beveik vienodose ribose, atitinkamai nuo 4,19±0,40 % iki 4,80±1,23 % ir nuo 4,83±0,99 % iki 5,73±1,15 %
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/43062
Affiliation(s): Biochemijos katedra
Lietuvos žemdirbystės institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

109
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

16
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.