Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/42867
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Šilingaitė, Sigita
Title: Estetinių vertybių samprata Moritzo Geigerio fenomenologinėje estetikoje
Other Title: The concept of aesthetic values in the phenomenological aesthetics of Moritz Geiger
Is part of: Problemos : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, T. 86, 2014
Extent: p. 98-110
Date: 2014
Keywords: Estetika;Estetinės vertybės;Estetinė patirtis;Grožėjimasis;Mėgavimasis;Aesthetics;Aesthetic values;Aesthetic experience;Admiration;Enjoyment
Abstract: Šiame straipsnyje analizuojama estetinių vertybių reikšmė Moritzo Geigerio plėtotoje fenomenologinėje estetikoje. Atsigręžimas į estetines vertybes leidžia susitelkti ties pačiu meno kūriniu – estetiniu objektu bei jame glūdinčiomis objektyviomis vertėmis. Estetinės vertybės tampa centrine ašimi, į kurią remiasi kiti svarbūs estetinės patirties dalyviai – menininkas ir žiūrovas. Apžvelgiamas kritikuotinas psichologijos bei meno istorijos požiūris į estetiką: psichologija telkia dėmesį į vidinius estetinėje patirtyje dalyvaujančių subjektų išgyvenimus, o meno istorija į estetinį objektą pirmiausia žvelgia per kintančių aplinkybių prizmę. Geigeris pabrėžia estetinių vertybių objektyvumą – nors suvokiamos iš asmeninės perspektyvos, jos nėra priklausomos nei nuo istorinių laikotarpių kaitos, nei nuo subjektyvių menininko ar žiūrovo estetinę patirtį lydinčių išgyvenimų. Geigerio estetinių vertybių samprata yra palyginama su Maxo Schelerio plėtotomis pamatinėmis vertybių idėjomis bei Nicolai Hartmanno estetinių vertybių teorija
This article analyses importance of aesthetic values in phenomenological aesthetics developed by Moritz Geiger. Looking back at the aesthetic values allows focusing on the piece of art itself, i.e., an aesthetic object and the objective values lying behind. Aesthetic values become the central axis which is appealed to by the other players of aesthetic experience – the artist and the viewer. The approach of psychology and art history to aesthetics that deserves criticism is overviewed: psychology focuses on internal empathy of subjects participating in aesthetic experience while the history of art looks on the aesthetic object through the prism of changing circumstances at first. Geiger emphasizes the objectivity of aesthetic values, even though they are seen from the personal perspective, they do not depend on historical periods of change, nor on the artist or the viewer’s subjective experience accompanying aesthetic experiences. Geiger’s concept of aesthetic values is comparable with the ideas of core values developed by Max Scheler and the theory of aesthetic values by Nicolai Hartmann
Internet: http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/PROBLEMOS/Problemos%202014%2086/98-110.pdf
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

81
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.