Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/42800
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Čiegis, Remigijus;Žalevičienė, Aistė
Title: Darnus miestų vystymasis ir Europos Sąjungos investicijų įsisavinimas
Other Title: Sustainable development of the cities and the EU investments taking process
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai. Kauno raj. : Akademija, 2012, Vol. 1(30)
Extent: p. 42-51
Date: 2012
Keywords: Miestai;Darnus vystymasis;Ekonomika;Investicijos;Cities;Sustainable development;Economy;Investments
Abstract: Miestas yra svarbus valstybės ar tam tikro regiono ekonominio ir socialinio vystymosi variklis. Tačiau pasaulyje spartėjant urbanizacijos procesams bei sparčiai augant mietuose gyvenančių žmonių skaičiui, juose kyla ir tam tikrų ekologinių, ekonominių bei socialinių problemų. Todėl išsiaiškinus ir įvertinus urbanizacijos sukeliamus neigiamus padarinius, susirūpinta darniu miestų vystymu. Straipsnyje remiantis sukaupta teorine ir praktine medžiaga, įvertinus ekonomikos teorijos ir darnaus vystymosi principus, analizuojamas miestų darnus vystymas investicijų kontekste ir jo įsisavinimo metu kylančios problemos. Siekiant užsibrėžto tikslo buvo išanalizuota darnaus miesto vystymosi koncepcija ir pateiktos miestų darnaus vystymosi problemos investicijų kontekste, kaip pavyzdį imant Šiaulių miestą. Straipsnis parengtas sisteminės mokslinės literatūros analizės, bendrosios ir loginės analizės, lyginimo ir apibendrinimo bei abstrakcijos metodais
Main object of this research is sustainable development of the cities in the context of investments and the problems in this process. Main goal is to analyze the process of sustainable development of the cities in the context of investments. In trying to achieve main goal main task should be resolved – to analyze the concept of sustainable development of the cities and to show the problems in the context of investments, as example analyzing Siauliai city. Sustainable development of the cities includes three dimensions: social, economic, and environmental, and the main goal of the theory of cities development is to ensure social progress and economic growth of he city. The concept of sustainable cities continued the ideas of the integrated cities and tried to harmonize economic growth and social progress with environmental limitations. The principles of sustainable development of the cities are broadly analyzed in the scientific literature, but to use them in concrete cities is quite difficult. The next part of paper offers an analysis of the content and problems of sustainable development of Siauliai city. Analyzed examples shows, that using EU money for investments municipality is trying to create sustainable city, but this process is more contingent as planned. Analysis done in the paper quit well show, that in the Siauliai city municipality don't have common sustainable strategy for EU money investments
Internet: file:///C:/Users/Librarian/Downloads/5-17-1-PB.pdf
Affiliation(s): Ekonomikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Šiaulių savivaldybė
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.85 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

133
checked on May 1, 2021

Download(s)

21
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.