Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/42758
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Balsytė, Grytė;Zajančkauskaitė, Loreta
Title: Sveikatos kontrolės suvokimo, depresiškumo ir agresijos sąsajos pacientų, sergančių širdies ir kraujagyslių ligomis, grupėje
Other Title: Perception of health control, depressiveness and aggression interface in cardiovascular disease patients group
Is part of: Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas, 2012, nr. 1(56)
Extent: p. 107-117
Date: 2012
Keywords: Širdies ir kraujagyslių ligos;Sveikatos kontrolės suvokimas;Depresiškumas;Agresija;Cardiovascular disease;Perception of health control;Depressiveness;Aggression
Abstract: Tyrimo tikslas – atskleisti sveikatos kontrolės suvokimo, depresiškumo, agresijos tarpusavio sąsajas širdies ir kraujagyslių ligomis sergančių asmenų grupėse, tiriamų konstruktų sąsajas su demografiniais duomenimis. Medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 203 tiriamieji, t. y. 100 širdies ir kraujagyslių ligomis sergančių, stacionare besigydančių pacientų, ir 103 kontrolinės grupės tiriamieji. Pacientų grupę sudarė 50,0 proc. vyrų ir 50,0 proc. moterų, kurių amžiaus vidurkis 63,68 metų (SD = 11,215). Kontrolinės grupės tiriamųjų pasiskirstymas yra toks: 36,9 proc. vyrų ir 63,1 proc. moterų. Jų amžiaus vidurkis 60,79 metų (SD = 10,35). Sveikatos kontrolės suvokimas nustatytas Daugiamate sveikatos kontrolės lokuso skale, A forma (MHLC), depresiškumas įvertintas Beko depresijos klausimynu (BDI), agresija – Perkeltos agresijos klausimynu (DAQ). Rezultatai. Sergantiesiems širdies ir kraujagyslių ligomis labiau būdingas depresiškumas, agresija, vidinis ir išorinis kitų poveikio sveikatos kontrolės suvokimas. Moterims labiau būdinga agresija emociniame lygmenyje bei kitų poveikio sveikatos kontrolės suvokimas, palyginti su vyrais. Jaunesnis pacientų amžius susijęs su aukštesniu agresijos lygiu. Atsižvelgiant į šeimyninę padėtį, sergančiųjų grupėje skirtumų nenustatyta, kitaip nei kontrolinėje grupėje, t. y. neturintiems partnerio suaugusiems žmonėms būdinga stipriau išreikšta agresija emociniame lygmenyje ir depresiškumas, o vyresnio amžiaus ir vieniši tiriamieji yra depresiškesni nei jaunesni. Labiau išreikšti atsitiktinumų sveikatos kontrolės įsitikinimai leidžia numatyti aukštesnį pacientų agresijos bei depresiškumo lygį. [...]
Aim of work – to analyze perception of health control, depressiveness and aggression interface and relation with demographics in cardiovascular disease patients groups. Materials and methods. There were 203 participants in this study, 100 in-patients with cardiovascular disease and 103 healthy adults. There were 50,0 % men and 50,0 % women in patients group, which mean of age is 63,68 (SD = 11,215). There were 36,9 % men and 63,1 % women in control group, and the mean of age is 60,79 (SD = 10,35). Perception of health control was assessed with Multidimensional Health Locus of Control Scale, A form (MHLC; Wallston, Wallston, DeVellis, 1978), depressiveness – with Beck Depression Inventory (BD; Beck, Ward, Mendelson, Mock, Erbaugh, 1961) and aggression – with The Displaced Aggression Questionnaire (DAQ; Denson, Pedersen, Miller, 2006). Results and conclusions. Cardiovascular disease patients are more depressive, aggressive and more prone to powerful others and internal perception of health control comparing with control group. Women express higher scores in affective dimension of aggression and perception of powerful others health control than men. Lower age is related with higher expressed aggression in patients group. Family state is significant only in healthy group - single adults are more aggressive in affective dimension, older and single – more depressive. Higher scores in perception of chance related health control shows tendency of higher aggression and depressiveness level in patients group. Higher perception of inner health control has relation with decrement of depressiveness, aggression in control group. Depressive participants express more aggression in all three dimensions. It‘s possibly true to say that weaker inner control perception might be related with more intensive negative emotions. [...]
Internet: http://www.hi.lt/images/Sveikata_1(56).pdf
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.85 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

188
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

20
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.