Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/42719
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Račiūnaitė, Rasa
Title: Regioninės kultūros savitumai tarpukario Kaune
Other Title: Characteristics of Regional Culture in Inter-War Kaunas
Is part of: Liaudies kultūra = Folk Culture. Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2009, nr. 3(126)
Extent: p. 35-47
Date: 2009
Keywords: Regioninė kultūra;Lietuviai;Žydai;Tarpukario Kaunas;Lampėdžiai;Vilijampolė;Inter-War Kaunas;Regional culture
Abstract: Regioninė kultūra dviejuose laikinosios sostinės mikrorajonuose - Vilijampolėje ir Lampėdžiuose. Straipsnis paremtas lauko tyrimais, autorės atliktais ¡998- 2009 metais Kaune. Lauko tyrimo metodai: struktūruotas ir pusiau struktūruotas interviu, pokalbis. Tikslas - atskleisti regioninės kultūros savitumus dviejuose Kauno mikrorajonuose XX a. trečiuoju - ketvirtuoju dešimtmečiais. Istorinis lyginamasis tyrimo metodas. Išvados: Vilijampolę ir Lampėdžius darė artimus Kauno regioninės kultūros savitumai: ta pati geografinė erdvė ir su ja susiję gyvensenos reiškiniai - kraštovaizdis ir agrarinis gyvenimo būdas (žemdirbystė, žvejyba), kurį XX a. ketvirtajame dešimtmetyje pakeitė urbanistiniai verslai: ta pati Švenčiausios Trejybės katalikų parapija, panaši bilingvistinė gyventojų bendruomenė. Modernizacijos procesas, sklidęs ¡š Kauno į periferijq, pateikė naujų alternatyvų tradiciniam gyvenimo būdui. Lampėdžių gyventojų tradicinius verslus (žemdirbystę ir žvejybą) keitė miestietiškas verslas - vasarnamių nuoma, o Vilijampolės agrarinius verslus - darbininkiškos profesijos. Naujam elitiniam sluoksniui atstovaujantys individai taip pat galėjo rinktis naujus ryšio su vietove įprasminimo ir raiškos būdus
The paper focuses oti the regional culture in two districts of Kaunas city, Vilijampolé and Lampédžiai. The article is hased on field research carried out between 1998 and 2009 in Kaunas. The field research methods arc: structtiral and partially structural interview. The article aims at revealing the characteristics of regional culture in two Kaunas districts in the I92ÜS and 1930s. The study is carried out using the historical-comparative method. Conclusions; Vilijampolé and Lampédziai were related by the general regional culture of Kaunas region, that is, the same geographical area and respective features of life style. Such features are; the landscape; the agrarian lifestyle {farming, fishing, which were replaced by urban businesses in ihe 1940s); the same Catholic Holy Trinity Parish; similar linguistic community in which bilingualism was widely spread. The process of modernisation that spread from Kaunas to its peripheries offered new alternatives to the traditional lifestyle. The traditional businesses of Lampédziai residents were replaced by an urban one, that is, summer house renting. Vilijampolé agrarian busnesses were in turn succeeded by working class profes.sions. Individuals representing the new elite social strata could also choose new ways of expressing and giving meaning to their ties with their environment
Internet: http://www.minfolit.lt/arch/21001/21107.pdf
Affiliation(s): Kultūrų studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.