Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/427
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Kasparavičius, Gediminas
Title: Kauno žiemos uostas 1919–1940 m
Other Title: Kaunas winter port in 1919–1940
Is part of: Kauno istorijos metraštis. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, T. 15 (2015)
Extent: p. 267-285
Date: 2015
Keywords: Kauno žiemos uostas;Upių laivybos istorija;Nemuno uostai;Kauno istorija tarpukariu;History of Kaunas winter port;Kaunas river port;History of river transport in Lithuanian
Abstract: Kauno žiemos uostas pastatytas 1917 m. Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečių okupacinės valdžios. Nors uosto vaidmuo viso tarpukario metu kito, bet uostas paliko ryškų pėdsaką miesto ekonominiame ir socialiniame gyvenime. Laivai uoste galėjo ne tik ilsėtis po navigacijos sezono, buvo atliekamas ir laivų remontas, krovinių pakrovimo ir iškrovimo darbai. Kasmet navigacijos sezono metu Kauno žiemos uostas buvo svarbus ne tik Kauno miesto, bet ir pirmosios Lietuvos Respublikos transporto mazgas. Socialinis uosto vaidmuo taip pat nenuginčijamas, kadangi uosto teritorijoje veikė ne tik uostas, bet ir kiti ūkinės paskirties objektai, kuriuose įvairiu metu buvo nuo 200 iki 1 000 darbo vietų. Vokiečių okupacinė valdžia, pasitraukdama iš Lietuvos, paliko neišbaigtą Kauno uostą. Galima teigti, jog vokiečiai uoste spėjo atlikti tik dalį numatytų darbų, kurios vėliau teko pabaigti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai ir Kauno miesto savivaldybei. Daugiau nei per dvidešimt metų palaipsniui uoste atlikta įvairių darbų: uosto gilinimas, elingo (įrenginys laivams tvarkyti) statybos, krantinių ir kelių tiesimas uosto teritorijoje bei uosto rajone. Didžiausi darbai pradėti vykdyti 1925–1934 m., tačiau vėliau sustojo dėl lėšų trūkumo. 1934 m., patobulinus uosto projektą, darbai buvo tęsiami 1935–1938 m. Jau 1938 m. vasarą Kaunas turėjo modernų to meto upių uostą, kuris smarkiai išaugo, lyginant su 1919 m. Deja, miestiečiai ir Lietuva Kauno uostu džiaugėsi neilgai. Užklupusi sovietų okupacija ir atsitraukdama vokiečių kariuomenė 1944 m. sunaikino uostą
Kaunas winter port was built in 1917, during WWI by the German occupation authorities. Even though the role of the port was changing during the interwar period, it played a special role in the economic and social life of the city. Ships could not only take a rest after the navigation season, but also ship renovation was made, as well as cargo loading and unloading took place. Each year during the navigation season, Kaunas winter port was important not only in Kaunas, but also in the first Lithuanian Republic transportation. The social role of the port was also indisputable as in addition to the port, there were other buildings in the port territory, which provided from 200 to 1000 work places depending on the season. The German occupation power left an unfinished port in Kaunas when it moved away from Lithuania. It can be maintained that the Germans completed only a part of the tasks, which had been planned; they were later completed by the Lithuanian Ministry of Transport and Communications and Kaunas city municipality. During more than 20 years, various tasks were carried out in the port: port deepening, building a ship-house, and making roads and embankments in the port territory and port region. The biggest tasks were carried out during 1925–1934, but later they stopped because of lack of resources. In 1934, when the port project was improved, the tasks were carried out in 1935–1938. In the summer of 1938, Kaunas had a modern river port, which was significantly bigger compared to the one in 1919. Unfortunately, both Kaunas residents and the whole Lithuania could not enjoy the port for a long time. The Soviet occupation and the retreating German army destroyed it in 1944
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/427/1/ISSN2335-8734_2015_N_15.PG_267-285.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/427
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2015, nr. 15
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
ISSN2335-8734_2015_N_15.PG_267-285.pdf2.67 MBAdobe PDFView/Open

Laisvai prieinamas internete

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

174
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

145
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.