Use this url to cite publication: https://hdl.handle.net/20.500.12259/42456
Publication type
type::text::periodical::journal::contribution to journal::journal article::research article
Type of publication (PDB)
Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Title
Phytotoxicity assessment of municipal landfill leachate
Other Title
Sąvartyno filtrato fitotoksiškumo testavimas
Is part of
Žmogaus ir gamtos sauga : 15-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2009, D. 2
Extent
73-76
Publisher
Kauno raj. : Akademija, 2009
Date Issued
2009
ISSN (of the container)
1822-1823
Other Identifier(s)
VDU02-000006789
Abstract
The phytotoxicity of Lapių municipal solid waste landfill was evaluated using lettuce (Lactuca sativa L.) and garden cress (Lepidium sativum L.). The study compared the relative sensitivity of two inexpensive rapid toxicity tests. Leachate toxicity was assessed using seed germination and short-term early seedling growth tests. The measured endpoints were seed germination, root length, shoot height, root and shoot biomass and total biomass. Both species had a strong phytotoxic response to landfill leachate, though lettuce responses were more pronounced than that of garden cress. The results reveal that lettuce is more sensitive and more suitable to toxicity testing. The results of the study show that Lapių municipal solid waste landfill leachate is severely phytotoxic. Vegetative response endpoints were found, in order of sensitivity, to be root length> root mass > shoot mass > shoot height > seed germination.
Lapių butinių atliekų sąvartyno filtrato fitotoksiškumas buvo vertinamas remiantis biotestais su sėjamąja salota (Lactuca sativa L.) ir sėjamąja pipirne (Lepidium sativum L.). Filtrato toksiškumas vertintas sėklų dygimo ir trumpalaikio ankstyvojo augimo testais. Vertinta sėklų dygimas, šaknų ilgis, daigelių aukštis, šaknų ir daigelių biomasė. Tirtos rūšys jautriai reagavo į fitotoksišką sąvartyno filtrato poveikį, tačiau sėjamoji salota buvo jautresnė. Tyrimai parodė, kad Lapių buitinių atliekų sąvartyno filtratas yra ypatingai fitotoksiškas. Galutiniai tyrimo taškai pagal jautrumą buvo šaknų ilgis> šaknų masė > daigelių masė > daigelių aukštis > sėklų dygimas.
Bibliographic Details
16
Coverage Spatial
LT
Language
Anglų / English (en)