Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/42361
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Kiršienė, Julija;Pranevičienė, Birutė
Title: Administracinių ir civilinių tiesių sąveika bendrovių valdyme
Other Title: The interaction issues between administrative and civil law in corporate governance
Is part of: Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius : LTU Leidybos centras, 2004, T. 56(48)
Extent: p. 118-126
Date: 2004
Keywords: Administracinė teisė;Bendrovės (teisė)
Abstract: Straipsnyje pristatomi kai kurie administracinės ir bendrovių teisės sąveikos aspektai. Pirmoje straipsnio dalyje išryškinama administracinio teisinio reguliavimo paskirtis užtikrinti žmogaus teises, pastebima, kad administraciniu teisiniu reguliavimu siekiama užtikrinti būtent viešąjį interesą. Vis dėlto itin problemiškas yra viešojo ir privataus interesų apibrėžimo ir atskyrimo klausimas. Tenka pripažinti, kad vyksta šių dviejų teisinių kategorijų integracija. Be to, kai kurios žmogaus teisės užtikrinamos ir juridiniams asmenims, kartu ir bendrovėms. Pagrindiniai asmens nuosavybės teisių saugos reikalavimai yra esminė administracinės ir bendrovių teisės sąveikos priežastis. Turtą, kurio ekonominiai ir socialiniai aspektai nėra įtvirtinti formalioje nuosavybės teisių įgyvendinimo sistemoje, labai sunku perkelti į rinką, todėl materialaus turto transformacija į kapitalą yra kompleksinis procesas. Formali nuosavybės teisių įgyvendinimo sistema prasideda nuo plataus ekonominių ir socialinių nuosavybės aspektų aprašymo, organizavimo, šios informacijos apsaugos registrų sistemoje bei daiktinių teisių titulų fiksavimo, o tai yra neįmanoma be veiksmingo valstybės įsikišimo administracinėmis priemonėmis, kurios gali būti itin naudingos, pavyzdžiui, tam, kad užtikrintų informacijos apie bendrovę išsamumą, prieinamumą ir skaidrumą. Taip ginamos akcininkų, kreditorių, vartotojų nuosavybės teisės.[...]
The article deals with some interaction principles between administrative and corporate law. The first part of the article emphasizes the purpose of administrative legal regulation to ensure human rights. It is evident that administrative legal regulation aims to ensure public interest. However, the problem arises while trying to define and distinguish private and public interest. Recently the integration between the latter legal categories has been discussed. Furthermore, some of human rights are ensured for legal entities including corporations. The most significant reason with regard to interaction between administrative and corporate law is the fundamental requirements for the protection of the individual’s property rights. If economic and social property aspects are not formalized within the system of property rights, transferring of property into the market becomes complicated. Therefore transferring of tangible property into capital (stock) requires integrated and complex process. The formal system of property rights starts with the description and organizing of economic and social property aspects. The information due to property must be ensured and protected by registry system while the title is to be fixed as well. Furthermore, the state’s effective intervention by administrative means could be useful. For example, the state could ensure information about the company’s availability and transparency. Thereby the property rights of shareholders, creditors and consumers are protected. [...]
Internet: https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3230/3028
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.