Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/42310
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Pileičikienė, Nora
Title: Student evaluation of teaching : benefits and challenges
Other Title: Dėstymo kokybės vertinimas studentų požiūriu : nauda ir iššūkiai
Is part of: Applied research in health and social sciences: interface and interaction = Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika. Klaipėda : Klaipėdos kolegija, 2014, no. 1(11)
Extent: p. 36-43
Date: 2014
Keywords: Studijų kokybė;Dėstymo vertinimas;Studentų nuomonė;Pagrįstas vertinimas;Quality of studies;Evaluation of teaching;Students’ opinion;Valid assessment
Abstract: Studijų dalykų dėstymo vertinimas studentų požiūriu yra procesas, kurio metu surenkami anonimiški ir bendri studentų nuomonės duomenys apie įvairius su dalyko dėstymu susijusius aspektus: dalyko turinį, dėstytojo kompetentingumą, pasiekimų vertinimą ir pan. Dažniausiai aukštosios mokyklos dėstymo kokybės vertinimą organizuoja dėl kelių pagrindinių priežasčių: siekiant surinkti diagnostinį grįžtamąjį ryšį apie dėstymo efektyvumą, suformuluoti gaires dėstymo kokybės gerinimui, suteikti duomenis administracijos atstovams sprendimams priimti, suteikti informaciją studentams, besirenkant dalykus ir/ ar dėstytojus. Studentų nuomonė apie studijų dalykų dėstymą ir įverčio pasirinkimas pildant dėstymo vertinimo klausimyną priklauso įvairių faktorių, kurie gali būti suskirstyti į tris grupes: 1) studento charakteristikų, 2) dėstytojo savybių ir kompetentingumo, 3) institucijos ir dalyko aplinkos ypatybių. Taigi, dėstytojas, kurio dėstymo kokybę vertina studentai, gali daryti įtaką tik vienam iš trijų paminėtų faktorių, nors jie visi trys yra reikšmingi, analizuojant dėstymo vertinimo duomenis. Į šią informaciją reikėtų atkreipti dėmesį interpretuojant apklausų duomenis ir jų pagrindu priimant sprendimus. Studentų aktyvumas, pildant popierines ir elektronines apklausos anketas, ženkliai skiriasi elektroninių apklausų nenaudai. Aukštoji mokykla, siekdama padidinti studentų įsitraukimą į dėstymo vertinimo veiklas elektroninėje erdvėje, turėtų užtikrinti, kad dėstymo kokybės vertinimo sistema atitiktų studentų lūkesčius ir poreikius, studentai apie tai išmanytų, taip pat aiškinti ir mokyti studentus atlikti vertinimą, turint omenyje šio fenomeno daugiafunkcinę prigimtį
The paper presents the purposes’ analysis of student evaluation of teaching (SET) based on three target groups (teachers, students and administrators) attitudes and their perceptions on SET, indicates the main groups of determinants that influence students’ opinion on teaching and prescription of evaluation grade when filling SET questionnaires. Discussion on the raise of rather low students’ participation rate in SET process is based on the case analysis of one Lithuanian higher education institution’s practice of student evaluation of teaching. The data of focus groups interviews of students provides the evidence on the items that higher education institution should to overcome in order to raise students’ motivation to participate in SET processes
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/42310
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.74 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

140
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.